หมวดหมู่:

teknoloji

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงteknoloji

  • การออกเสียง : bilgisayar
    bilgisayar [tr]
  • การออกเสียง : klavye
    klavye [tr]
  • การออกเสียง : monitör
    monitör [tr]