หมวดหมู่:

technique

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtechnique

 • การออกเสียง : balayage balayage [fr]
 • การออกเสียง : fresco fresco [it]
 • การออกเสียง : Montage Montage [fr]
 • การออกเสียง : Panne Panne [de]
 • การออกเสียง : gouache gouache [fr]
 • การออกเสียง : étincelle étincelle [fr]
 • การออกเสียง : électricité statique électricité statique [fr]
 • การออกเสียง : parry parry [en]
 • การออกเสียง : dépanneur dépanneur [fr]
 • การออกเสียง : claquer claquer [fr]
 • การออกเสียง : fumée fumée [fr]
 • การออกเสียง : xylograph xylograph [en]
 • การออกเสียง : Descartes' rule of signs Descartes' rule of signs [en]
 • การออกเสียง : drop-shipping drop-shipping [en]
 • การออกเสียง : air plasma cutting air plasma cutting [en]
 • การออกเสียง : diagnostiquer diagnostiquer [fr]
 • การออกเสียง : sonner des fils sonner des fils [fr]
 • การออกเสียง : fingering fingering [en]
 • การออกเสียง : recherche de panne recherche de panne [fr]
 • การออกเสียง : fil grillé fil grillé [fr]
 • การออกเสียง : faux contact faux contact [fr]
 • การออกเสียง : mauvais contact mauvais contact [fr]
 • การออกเสียง : dépannage dépannage [fr]
 • การออกเสียง : تخنیک تخنیک [prs]
 • การออกเสียง : circuit ouvert circuit ouvert [fr]
 • การออกเสียง : court-circuit court-circuit [fr]
 • การออกเสียง : conductueur ohmique conductueur ohmique [fr]
 • การออกเสียง : Thévenin equivalent Thévenin equivalent [en]
 • การออกเสียง : défaut d'isolement défaut d'isolement [fr]
 • การออกเสียง : UVW UVW [en]
 • การออกเสียง : grisaglia grisaglia [it]
 • การออกเสียง : Loi d'Ohm Loi d'Ohm [fr]
 • การออกเสียง : parasiter parasiter [fr]
 • การออกเสียง : 技法 技法 [ja]
 • การออกเสียง : contrôleur d'isolement contrôleur d'isolement [fr]
 • การออกเสียง : defamiliarisation defamiliarisation [en]
 • การออกเสียง : ray tracing ray tracing [en]
 • การออกเสียง : טכניקה טכניקה [he]
 • การออกเสียง : diode grillée diode grillée [fr]
 • การออกเสียง : testeur de continuité testeur de continuité [fr]
 • การออกเสียง : condensateur claqué condensateur claqué [fr]
 • การออกเสียง : mégohmmètre mégohmmètre [fr]
 • การออกเสียง : technicité informatisée technicité informatisée [fr]
 • การออกเสียง : réutilisation de fréquence réutilisation de fréquence [fr]
 • การออกเสียง : تکنیک تکنیک [fa]
 • การออกเสียง : Dynamation Dynamation [en]
 • การออกเสียง : surchauffe surchauffe [fr]
 • การออกเสียง : claquage claquage [fr]
 • การออกเสียง : compatibilité électromagnétique compatibilité électromagnétique [fr]
 • การออกเสียง : surchauffer surchauffer [fr]
 • การออกเสียง : tension de claquage tension de claquage [fr]
 • การออกเสียง : court-circuiter court-circuiter [fr]
 • การออกเสียง : multiplexage multiplexage [fr]
 • การออกเสียง : ohmmètre ohmmètre [fr]
 • การออกเสียง : Flachschnitt Flachschnitt [de]
 • การออกเสียง : зеротаж зеротаж [tt]
 • การออกเสียง : arc de rupture arc de rupture [fr]
 • การออกเสียง : chute ohmique de tension chute ohmique de tension [fr]
 • การออกเสียง : court-circuit franc court-circuit franc [fr]
 • การออกเสียง : mutator mutator [la]
 • การออกเสียง : fil cassé fil cassé [fr]
 • การออกเสียง : diode de roue libre diode de roue libre [fr]
 • การออกเสียง : dépanner dépanner [fr]
 • การออกเสียง : Vaganova Vaganova [en]
 • การออกเสียง : tester un circuit tester un circuit [fr]
 • การออกเสียง : φούγκα φούγκα [el]
 • การออกเสียง : panne intermittente panne intermittente [fr]
 • การออกเสียง : technique de drague technique de drague [fr]
 • การออกเสียง : 伎 (ぎ) 伎 (ぎ) [ja]
 • การออกเสียง : xylography xylography [en]
 • การออกเสียง : ronflette ronflette [fr]
 • การออกเสียง : porpoising porpoising [en]
 • การออกเสียง : surintensité surintensité [fr]
 • การออกเสียง : milliohmmètre milliohmmètre [fr]
 • การออกเสียง : bétonneuse bétonneuse [fr]
 • การออกเสียง : étincelage étincelage [fr]
 • การออกเสียง : non-expert non-expert [fr]