หมวดหมู่:

technique

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtechnique

 • การออกเสียงคำว่า fresco fresco [it]
 • การออกเสียงคำว่า balayage balayage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Montage Montage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Panne Panne [de]
 • การออกเสียงคำว่า électricité statique électricité statique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า parry parry [en]
 • การออกเสียงคำว่า claquer claquer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า xylograph xylograph [en]
 • การออกเสียงคำว่า gouache gouache [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dépanneur dépanneur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า air plasma cutting air plasma cutting [en]
 • การออกเสียงคำว่า fumée fumée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า fingering fingering [en]
 • การออกเสียงคำว่า drop-shipping drop-shipping [en]
 • การออกเสียงคำว่า sonner des fils sonner des fils [fr]
 • การออกเสียงคำว่า étincelle étincelle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Descartes' rule of signs Descartes' rule of signs [en]
 • การออกเสียงคำว่า recherche de panne recherche de panne [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dépannage dépannage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า fil grillé fil grillé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า تخنیک تخنیک [prs]
 • การออกเสียงคำว่า conductueur ohmique conductueur ohmique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า faux contact faux contact [fr]
 • การออกเสียงคำว่า UVW UVW [en]
 • การออกเสียงคำว่า diagnostiquer diagnostiquer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า grisaglia grisaglia [it]
 • การออกเสียงคำว่า mauvais contact mauvais contact [fr]
 • การออกเสียงคำว่า défaut d'isolement défaut d'isolement [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Loi d'Ohm Loi d'Ohm [fr]
 • การออกเสียงคำว่า parasiter parasiter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า circuit ouvert circuit ouvert [fr]
 • การออกเสียงคำว่า defamiliarisation defamiliarisation [en]
 • การออกเสียงคำว่า טכניקה טכניקה [he]
 • การออกเสียงคำว่า 技法 技法 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า contrôleur d'isolement contrôleur d'isolement [fr]
 • การออกเสียงคำว่า testeur de continuité testeur de continuité [fr]
 • การออกเสียงคำว่า diode grillée diode grillée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ray tracing ray tracing [en]
 • การออกเสียงคำว่า condensateur claqué condensateur claqué [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mégohmmètre mégohmmètre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า technicité informatisée technicité informatisée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า réutilisation de fréquence réutilisation de fréquence [fr]
 • การออกเสียงคำว่า تکنیک تکنیک [fa]
 • การออกเสียงคำว่า Dynamation Dynamation [en]
 • การออกเสียงคำว่า court-circuit court-circuit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า surchauffe surchauffe [fr]
 • การออกเสียงคำว่า claquage claquage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า surchauffer surchauffer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า compatibilité électromagnétique compatibilité électromagnétique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tension de claquage tension de claquage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า multiplexage multiplexage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Flachschnitt Flachschnitt [de]
 • การออกเสียงคำว่า зеротаж зеротаж [tt]
 • การออกเสียงคำว่า ohmmètre ohmmètre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า arc de rupture arc de rupture [fr]
 • การออกเสียงคำว่า chute ohmique de tension chute ohmique de tension [fr]
 • การออกเสียงคำว่า court-circuiter court-circuiter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Thévenin equivalent Thévenin equivalent [en]
 • การออกเสียงคำว่า φούγκα φούγκα [el]
 • การออกเสียงคำว่า diode de roue libre diode de roue libre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mutator mutator [en]
 • การออกเสียงคำว่า fil cassé fil cassé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า panne intermittente panne intermittente [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dépanner dépanner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า court-circuit franc court-circuit franc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tester un circuit tester un circuit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า 伎 (ぎ) 伎 (ぎ) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า ronflette ronflette [fr]
 • การออกเสียงคำว่า xylography xylography [en]
 • การออกเสียงคำว่า surintensité surintensité [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Vaganova Vaganova [en]
 • การออกเสียงคำว่า milliohmmètre milliohmmètre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า porpoising porpoising [en]
 • การออกเสียงคำว่า étincelage étincelage [fr]