หมวดหมู่:

tatarabuelo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtatarabuelo

  • การออกเสียง : herenaitona herenaitona [eu]
  • การออกเสียง : סבא רבא סבא רבא [he]
  • การออกเสียง : urat urat [hu]
  • การออกเสียง : סַבָּא רַבָּא סַבָּא רַבָּא [he]
  • การออกเสียง : prapradědeček prapradědeček [cs]
  • การออกเสียง : rebesavi rebesavi [ca]