หมวดหมู่:

Tamil

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTamil

 • การออกเสียง : Punjab Punjab [en]
 • การออกเสียง : sycophant sycophant [en]
 • การออกเสียง : Pondicherry Pondicherry [en]
 • การออกเสียง : Chitty Chitty [en]
 • การออกเสียง : பாரதியார் பாரதியார் [ta]
 • การออกเสียง : அரவான் அரவான் [ta]
 • การออกเสียง : sambar sambar [pt]
 • การออกเสียง : திருப்பதி திருப்பதி [ta]
 • การออกเสียง : Suriyan Suriyan [en]
 • การออกเสียง : தமிழ் {tha-mizh} தமிழ் {tha-mizh} [ta]
 • การออกเสียง : Malaviarachchi Malaviarachchi [si]