หมวดหมู่:

tallord

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtallord

 • การออกเสียง : én én [hu]
 • การออกเสียง : seksten seksten [da]
 • การออกเสียง : ett ett [sv]
 • การออกเสียง : fjorten fjorten [da]
 • การออกเสียง : nitten nitten [da]
 • การออกเสียง : atten atten [da]
 • การออกเสียง : femten femten [da]
 • การออกเสียง : enogtyve enogtyve [da]
 • การออกเสียง : en million en million [no]
 • การออกเสียง : åtti åtti [no]
 • การออกเสียง : nitti nitti [no]
 • การออกเสียง : femti femti [no]
 • การออกเสียง : en milliard en milliard [no]
 • การออกเสียง : førti førti [no]
 • การออกเสียง : tretti tretti [no]
 • การออกเสียง : tredve tredve [no]
 • การออกเสียง : hundreogen hundreogen [no]
 • การออกเสียง : sytti sytti [no]
 • การออกเสียง : enogtredve enogtredve [no]