หมวดหมู่:

tagalog

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtagalog

 • การออกเสียง : trip trip [en]
 • การออกเสียง : Tagalog Tagalog [en]
 • การออกเสียง : chick chick [en]
 • การออกเสียง : jingle jingle [en]
 • การออกเสียง : Manila Manila [en]
 • การออกเสียง : salamat salamat [tl]
 • การออกเสียง : junkie junkie [en]
 • การออกเสียง : junk junk [en]
 • การออกเสียง : mabuhay mabuhay [tl]
 • การออกเสียง : Diwata Diwata [tl]
 • การออกเสียง : dodo dodo [en]
 • การออกเสียง : Maraming Salamat Maraming Salamat [tl]
 • การออกเสียง : Amihan Amihan [tl]
 • การออกเสียง : kaibigan kaibigan [tl]
 • การออกเสียง : Datu Datu [eu]
 • การออกเสียง : Manilla Manilla [es]
 • การออกเสียง : Ano ang petsa ngayon Ano ang petsa ngayon [tl]
 • การออกเสียง : Dakila Dakila [tl]
 • การออกเสียง : napapatungo napapatungo [tl]
 • การออกเสียง : Pilipino Pilipino [tl]
 • การออกเสียง : Bituin Bituin [tl]
 • การออกเสียง : Bayani Bayani [tl]
 • การออกเสียง : Malusog Malusog [tl]
 • การออกเสียง : Igme Igme [tl]
 • การออกเสียง : Magklase Magklase [tl]
 • การออกเสียง : antáy antáy [tl]
 • การออกเสียง : nag-aaral nag-aaral [tl]
 • การออกเสียง : medyas medyas [tl]
 • การออกเสียง : marunong marunong [tl]
 • การออกเสียง : ingay ingay [tl]
 • การออกเสียง : ikatlo ikatlo [tl]
 • การออกเสียง : mangkok mangkok [ind]
 • การออกเสียง : bakyâ bakyâ [tl]
 • การออกเสียง : ambón ambón [tl]
 • การออกเสียง : Anong oras na? Anong oras na? [tl]
 • การออกเสียง : ipinanganak ipinanganak [tl]
 • การออกเสียง : kayamanan kayamanan [tl]
 • การออกเสียง : Luningning Luningning [tl]
 • การออกเสียง : Pakikhatid Pakikhatid [tl]
 • การออกเสียง : petsa petsa [tl]
 • การออกเสียง : nakapagpapabagabag nakapagpapabagabag [tl]
 • การออกเสียง : kandilà kandilà [tl]
 • การออกเสียง : anibersaryo anibersaryo [tl]
 • การออกเสียง : darating darating [tl]
 • การออกเสียง : pinakamalaking pinakamalaking [tl]
 • การออกเสียง : akyát akyát [tl]
 • การออกเสียง : hápon hápon [tl]
 • บันทึกการออกเสียง : makulay makulay [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Imee Imee [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : bmaukas bmaukas [tl] รอการออกเสียง