หมวดหมู่:

szyja

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงszyja

  • การออกเสียง : niewładna niewładna [pl]
  • การออกเสียง : łabędzia łabędzia [pl]
  • การออกเสียง : nieumyta nieumyta [pl]
  • การออกเสียง : wole wole [pl]
  • การออกเสียง : łańcuszek łańcuszek [pl]
  • การออกเสียง : otulać otulać [pl]
  • การออกเสียง : liszajowata liszajowata [pl]
  • การออกเสียง : na szyję na szyję [pl]
  • การออกเสียง : w szyję w szyję [pl]
  • การออกเสียง : naszyję - na szyję naszyję - na szyję [pl]