หมวดหมู่:

szybko

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงszybko

 • การออกเสียง : szybciej szybciej [pl]
 • การออกเสียง : sprawnie sprawnie [pl]
 • การออกเสียง : przeczytać przeczytać [pl]
 • การออกเสียง : wartko wartko [pl]
 • การออกเสียง : napełniać się napełniać się [pl]
 • การออกเสียง : Tak szybko jak to możliwe. Tak szybko jak to możliwe. [pl]
 • การออกเสียง : szybcy szybcy [pl]
 • การออกเสียง : pojmujący pojmujący [pl]
 • การออกเสียง : wyżerać wyżerać [pl]
 • การออกเสียง : szybkostrzelne szybkostrzelne [pl]
 • การออกเสียง : szybkostrzelność szybkostrzelność [pl]
 • การออกเสียง : dojrzewając dojrzewając [pl]
 • การออกเสียง : szast-prast szast-prast [pl]
 • การออกเสียง : podejść podejść [pl]
 • การออกเสียง : naprędce naprędce [pl]
 • การออกเสียง : w te pędy w te pędy [pl]
 • การออกเสียง : szybciutko szybciutko [pl]
 • การออกเสียง : czas szybko leci czas szybko leci [pl]
 • การออกเสียง : uwinąć się uwinąć się [pl]
 • การออกเสียง : wprędce wprędce [pl]