หมวดหมู่:

szajka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงszajka

  • การออกเสียง : banda banda [es]
  • การออกเสียง : złodziejska złodziejska [pl]
  • การออกเสียง : rozpracować rozpracować [pl]
  • การออกเสียง : obserwowana obserwowana [pl]
  • การออกเสียง : przestępcza przestępcza [pl]