• การออกเสียงคำว่า nomenclature nomenclature [en]
 • การออกเสียงคำว่า Taxon Taxon [en]
 • การออกเสียงคำว่า sinònimo sinònimo [vec]
 • การออกเสียงคำว่า nomenklatur nomenklatur [de]
 • การออกเสียงคำว่า taksonomi taksonomi [da]
 • การออกเสียงคำว่า таксономія таксономія [uk]
 • การออกเสียงคำว่า sistematiek sistematiek [af]
 • การออกเสียงคำว่า taksonomia taksonomia [fi]
 • การออกเสียงคำว่า nomenclatuur nomenclatuur [nl]
 • การออกเสียงคำว่า kladistik kladistik [sv]
 • การออกเสียงคำว่า fülogenees fülogenees [et]
 • การออกเสียงคำว่า filogenie filogenie [af]
 • การออกเสียงคำว่า taksonomiya taksonomiya [az]
 • การออกเสียงคำว่า ģints ģints [lv]
 • การออกเสียงคำว่า taksonoomia taksonoomia [et]
 • การออกเสียงคำว่า homologija homologija [bs]
 • การออกเสียงคำว่า homoloogia homoloogia [et]
 • การออกเสียงคำว่า homoloģija homoloģija [lv]
 • การออกเสียงคำว่า homolog homolog [de]
 • การออกเสียงคำว่า homologi homologi [da]
 • การออกเสียงคำว่า simplesiomorfia simplesiomorfia [it]
 • การออกเสียงคำว่า cladística cladística [pt]
 • การออกเสียงคำว่า nomenklatura nomenklatura [cs]
 • การออกเสียงคำว่า sistemātika sistemātika [lv]
 • การออกเสียงคำว่า systematik systematik [sv]
 • การออกเสียงคำว่า systematikk systematikk [no]
 • การออกเสียงคำว่า süstemaatika süstemaatika [et]
 • การออกเสียงคำว่า systematiek systematiek [nl]
 • การออกเสียงคำว่า systematika systematika [sk]
 • การออกเสียงคำว่า taxonómia taxonómia [sk]