หมวดหมู่:

systematics

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsystematics

 • การออกเสียง : nomenclature nomenclature [en]
 • การออกเสียง : redescribe redescribe [en]
 • การออกเสียง : homologue homologue [fr]
 • การออกเสียง : homologia homologia [pt]
 • การออกเสียง : Analogie Analogie [de]
 • การออกเสียง : systematik systematik [sv]
 • การออกเสียง : Subspezies Subspezies [de]
 • การออกเสียง : Taxon Taxon [en]
 • การออกเสียง : neotype neotype [en]
 • การออกเสียง : kladistika kladistika [sk]
 • การออกเสียง : divergence divergence [en]
 • การออกเสียง : homología homología [es]
 • การออกเสียง : homology homology [en]
 • การออกเสียง : nomenclatural nomenclatural [en]
 • การออกเสียง : cladística cladística [pt]
 • การออกเสียง : taksonomi taksonomi [da]
 • การออกเสียง : kladistik kladistik [sv]
 • การออกเสียง : paratipo paratipo [it]
 • การออกเสียง : homologie homologie [nl]
 • การออกเสียง : nomenklatur nomenklatur [de]
 • การออกเสียง : taxonomie taxonomie [de]
 • การออกเสียง : nomenklatura nomenklatura [cs]
 • การออกเสียง : redescription redescription [en]
 • การออกเสียง : sinonimia sinonimia [es]
 • การออกเสียง : phylogenetic phylogenetic [en]
 • การออกเสียง : homologi homologi [da]
 • การออกเสียง : homolog homolog [de]
 • การออกเสียง : neotipo neotipo [it]
 • การออกเสียง : taxonomia taxonomia [pt]
 • การออกเสียง : taksonomia taksonomia [fi]
 • การออกเสียง : tassonomia tassonomia [it]
 • การออกเสียง : kladogram kladogram [cs]
 • การออกเสียง : Neotypus Neotypus [de]
 • การออกเสียง : polifiletico polifiletico [it]
 • การออกเสียง : homologija homologija [bs]
 • การออกเสียง : phenetic phenetic [en]
 • การออกเสียง : topotipo topotipo [it]
 • การออกเสียง : parallelismo parallelismo [it]
 • การออกเสียง : olotipo olotipo [it]
 • การออกเสียง : monofiletico monofiletico [it]
 • การออกเสียง : polyfyli polyfyli [sv]
 • การออกเสียง : Apomorphie Apomorphie [de]
 • การออกเสียง : paralectotipo paralectotipo [it]
 • การออกเสียง : lectotype lectotype [en]
 • การออกเสียง : topotype topotype [en]
 • การออกเสียง : fílum fílum [ca]
 • การออกเสียง : таксономія таксономія [uk]
 • การออกเสียง : lectotipo lectotipo [it]
 • การออกเสียง : Homoplasie Homoplasie [de]
 • การออกเสียง : fylogeneze fylogeneze [cs]
 • การออกเสียง : kladystyka kladystyka [pl]
 • การออกเสียง : homoloģija homoloģija [lv]
 • การออกเสียง : fylogeni fylogeni [sv]
 • การออกเสียง : filogenetico filogenetico [it]
 • การออกเสียง : holotip holotip [ca]
 • การออกเสียง : Typifikation Typifikation [de]
 • การออกเสียง : classificativo classificativo [it]
 • การออกเสียง : neotip neotip [ca]
 • การออกเสียง : systematika systematika [sk]
 • การออกเสียง : Synonymie Synonymie [de]
 • การออกเสียง : simplesiomorfia simplesiomorfia [it]
 • การออกเสียง : paratip paratip [ca]
 • การออกเสียง : süstemaatika süstemaatika [et]
 • การออกเสียง : Topotypus Topotypus [de]
 • การออกเสียง : nomenclaturale nomenclaturale [it]
 • การออกเสียง : politomia politomia [it]
 • การออกเสียง : Paralectotypus Paralectotypus [de]
 • การออกเสียง : Holotypus Holotypus [de]
 • การออกเสียง : holotype holotype [en]
 • การออกเสียง : tàxon tàxon [ca]
 • การออกเสียง : monofyletisk monofyletisk [sv]
 • การออกเสียง : systematikk systematikk [no]
 • การออกเสียง : fylogenéza fylogenéza [sk]
 • การออกเสียง : homoplastic homoplastic [en]
 • การออกเสียง : paralectotype paralectotype [en]
 • การออกเสียง : holotipo holotipo [es]
 • การออกเสียง : Paratypus Paratypus [de]
 • การออกเสียง : taksonomiya taksonomiya [az]
 • การออกเสียง : isotipo isotipo [es]
 • การออกเสียง : paratype paratype [en]
 • การออกเสียง : ģints ģints [lv]
 • การออกเสียง : sinonimico sinonimico [it]
 • การออกเสียง : Protistenkunde Protistenkunde [de]
 • การออกเสียง : tassonomico tassonomico [it]
 • การออกเสียง : symplesiomorphy symplesiomorphy [en]
 • การออกเสียง : autapomorphic autapomorphic [en]
 • การออกเสียง : convergenza convergenza [it]
 • การออกเสียง : politomico politomico [it]
 • การออกเสียง : kladisztika kladisztika [hu]
 • การออกเสียง : outgroup outgroup [en]
 • การออกเสียง : monofyli monofyli [sv]
 • การออกเสียง : Phänetik Phänetik [de]
 • การออกเสียง : cladistics cladistics [en]
 • การออกเสียง : cladograma cladograma [ca]
 • การออกเสียง : sintip sintip [ca]
 • การออกเสียง : omoplasia omoplasia [it]
 • การออกเสียง : cladístic cladístic [ca]
 • การออกเสียง : sistematiek sistematiek [af]
 • การออกเสียง : symplesiomorphic symplesiomorphic [en]
 • การออกเสียง : apomorphy apomorphy [en]