หมวดหมู่:

symbols

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsymbols

 • การออกเสียง : e e [fr]
 • การออกเสียง : kangaroo kangaroo [en]
 • การออกเสียง : @ @ [uk]
 • การออกเสียง : vegvísir vegvísir [is]
 • การออกเสียง : Marilyn Monroe Marilyn Monroe [en]
 • การออกเสียง : C♯ C♯ [en]
 • การออกเสียง : > > [en]
 • การออกเสียง : ⅔ [da]
 • การออกเสียง : = = [ru]
 • การออกเสียง : ≠ [vi]
 • การออกเสียง : ≤ [ru]
 • การออกเสียง : ½ ½ [yue]
 • การออกเสียง : ~ ~ [it]
 • การออกเสียง : ≈ [fr]
 • การออกเสียง : ampersand ampersand [en]
 • การออกเสียง : ≥ [yue]
 • การออกเสียง : ¥ ¥ [ja]
 • การออกเสียง : ^ ^ [en]
 • การออกเสียง : hieroglyphs hieroglyphs [en]
 • การออกเสียง : 소괄호 소괄호 [ko]
 • การออกเสียง : £ £ [it]
 • การออกเสียง : pentagram pentagram [en]
 • การออกเสียง : ! (vykřičník) ! (vykřičník) [cs]
 • การออกเสียง : ? (otazník) ? (otazník) [cs]
 • การออกเสียง : - (pomlčka) - (pomlčka) [cs]
 • การออกเสียง : ` ` [ko]
 • การออกเสียง : © © [en]
 • การออกเสียง : § § [it]
 • การออกเสียง : :-) :-) [uk]
 • การออกเสียง : - (mínus) - (mínus) [cs]
 • การออกเสียง : : (dvojtečka) : (dvojtečka) [cs]
 • การออกเสียง : logogram logogram [en]
 • การออกเสียง : Pilgrim's Progress Pilgrim's Progress [en]
 • การออกเสียง : √ [ru]
 • การออกเสียง : / / [da]
 • การออกเสียง : ₩ [en]
 • การออกเสียง : = (rovná se) = (rovná se) [cs]
 • การออกเสียง : ; (středník) ; (středník) [cs]
 • การออกเสียง : ∫ [it]
 • การออกเสียง : () (závorky) () (závorky) [pt]
 • การออกเสียง : ∂ [it]
 • การออกเสียง : Svastika Svastika [sr]
 • การออกเสียง : ∑ [hak]
 • การออกเสียง : semiotics semiotics [en]
 • การออกเสียง : 느낌표 느낌표 [ko]
 • การออกเสียง : : (děleno) : (děleno) [cs]
 • การออกเสียง : ℗ [yue]
 • การออกเสียง : octothorpe octothorpe [en]
 • การออกเสียง : \ \ [ru]
 • การออกเสียง : + (plus) + (plus) [cs]
 • การออกเสียง : Royal Bengal tiger Royal Bengal tiger [en]
 • การออกเสียง : 언더바 언더바 [ko]
 • การออกเสียง : 중괄호 중괄호 [ko]
 • การออกเสียง : 우물정 우물정 [ko]
 • การออกเสียง : hieroglyph hieroglyph [en]
 • การออกเสียง : { { [en]
 • การออกเสียง : 슬래시 슬래시 [ko]
 • การออกเสียง : 큰따옴표 큰따옴표 [ko]
 • การออกเสียง : fylfot fylfot [en]
 • การออกเสียง : 콜론 콜론 [ko]
 • การออกเสียง : buzzing buzzing [en]
 • การออกเสียง : 대시 대시 [ko]
 • การออกเสียง : ↔ [tt]
 • การออกเสียง : 세미콜론 세미콜론 [ko]
 • การออกเสียง : . (tečka) . (tečka) [cs]
 • การออกเสียง : Ϙ Ϙ [ru]
 • การออกเสียง : 작은따옴표 작은따옴표 [ko]
 • การออกเสียง : ◌ [tt]
 • การออกเสียง : ბორჯღალი ბორჯღალი [ka]
 • การออกเสียง : personify personify [en]
 • การออกเสียง : ↑ [tt]
 • การออกเสียง : ↓ [tt]
 • การออกเสียง : x (krát) x (krát) [cs]
 • การออกเสียง : ○ [tt]
 • การออกเสียง : Liverbird Liverbird [en]
 • การออกเสียง : 샵 [ko]
 • การออกเสียง : 하이픈 하이픈 [ko]
 • การออกเสียง : ideograph ideograph [en]
 • การออกเสียง : ← [tt]
 • การออกเสียง : 대괄호 대괄호 [ko]
 • การออกเสียง : ƒ ƒ [tt]
 • การออกเสียง : podtržítko podtržítko [cs]
 • การออกเสียง : / (lomítko/lomeno) / (lomítko/lomeno) [cs]
 • การออกเสียง : lion and the unicorn lion and the unicorn [en]
 • การออกเสียง : ℞ [en]
 • การออกเสียง : | | [tt]
 • การออกเสียง : ↨ [tt]
 • การออกเสียง : ● [tt]
 • การออกเสียง : Ϡ Ϡ [ru]
 • การออกเสียง : ' (apostrof/apostrofa) ' (apostrof/apostrofa) [cs]
 • การออกเสียง : ∆ [tt]
 • การออกเสียง : £ (Livre Sterling) £ (Livre Sterling) [fr]
 • การออกเสียง : ¥ (Yen) ¥ (Yen) [fr]
 • การออกเสียง : → [tt]
 • การออกเสียง : grawlix grawlix [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Inguz Inguz [en] รอการออกเสียง