หมวดหมู่:

syllable

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsyllable

  • การออกเสียง : ei ei [de]
  • การออกเสียง : ey ey [is]
  • การออกเสียง : 음절 음절 [ko]