• การออกเสียงคำว่า تیغ تیغ [ku]
 • การออกเสียงคำว่า two-handed sword two-handed sword [en]
 • การออกเสียงคำว่า cross-guard cross-guard [en]
 • การออกเสียงคำว่า Galatine Galatine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Quillon Quillon [es]
 • การออกเสียงคำว่า claymore claymore [en]
 • การออกเสียงคำว่า lann lann [br]
 • การออกเสียงคำว่า 寶劍 寶劍 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า toh toh [tlh]
 • การออกเสียงคำว่า Ken Ken [en]
 • การออกเสียงคำว่า 太郎太刀 太郎太刀 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า ミク ミク [ja]
 • การออกเสียงคำว่า фламберг фламберг [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Mattachins Mattachins [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Stormbringer Stormbringer [en]
 • การออกเสียงคำว่า miecznik miecznik [pl]
 • การออกเสียงคำว่า 真剣に 真剣に [ja]
 • การออกเสียงคำว่า parazonium parazonium [en]
 • การออกเสียงคำว่า kiku-ichimonji kiku-ichimonji [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 則宗 則宗 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า colichemarde colichemarde [fr]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Macabuin Macabuin [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Katzbalger Katzbalger [de]
 • การออกเสียงคำว่า nodachi nodachi [ja]
 • การออกเสียงคำว่า kris kris [sv]
 • การออกเสียงคำว่า macuahuitl macuahuitl [nah]
 • การออกเสียงคำว่า تيغ تيغ [fa]
 • การออกเสียงคำว่า Caledfwlch Caledfwlch [cy]
 • การออกเสียงคำว่า claidheamh claidheamh [gd]
 • การออกเสียงคำว่า claidheamh-mór claidheamh-mór [gd]