• การออกเสียงคำว่า Romme Alpin Romme Alpin [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Medis Medis [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Stockholmer Stockholmer [en]
 • การออกเสียงคำว่า Sztokholm Sztokholm [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Olandia Olandia [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Gotlandia Gotlandia [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Anti-cimex Anti-cimex [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Dörarp Dörarp [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Stensötegången Stensötegången [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Suwesya Suwesya [tl]
 • การออกเสียงคำว่า 스웨덴 스웨덴 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า Bjära Bjära [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Skagerrak Skagerrak [nl]
 • การออกเสียงคำว่า 肉桂捲 肉桂捲 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า Swede Swede [en]
 • การออกเสียงคำว่า Götland Götland [en]
 • การออกเสียงคำว่า Шведска Шведска [mk]
 • การออกเสียงคำว่า Uppsala Uppsala [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Gothenburg Gothenburg [en]
 • การออกเสียงคำว่า Harje Harje [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Stockholm Stockholm [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Lapland Lapland [en]
 • การออกเสียงคำว่า Lapponia Lapponia [la]
 • การออกเสียงคำว่า Iemtia Iemtia [la]
 • การออกเสียงคำว่า norrländisch norrländisch [de]
 • การออกเสียงคำว่า krona krona [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Smoukahontas Smoukahontas [fi]
 • การออกเสียงคำว่า Storsjöyran Storsjöyran [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Finlandsbåt Finlandsbåt [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Viggbyholm Viggbyholm [sv]