หมวดหมู่:

sustantivos

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsustantivos

 • การออกเสียง : galleta galleta [es]
 • การออกเสียง : lingüística lingüística [es]
 • การออกเสียง : estudiante estudiante [es]
 • การออกเสียง : saltar saltar [es]
 • การออกเสียง : investigador investigador [pt]
 • การออกเสียง : definitivamente definitivamente [es]
 • การออกเสียง : zinc zinc [en]
 • การออกเสียง : Líbano Líbano [es]
 • การออกเสียง : バス バス [ja]
 • การออกเสียง : conveniente conveniente [it]
 • การออกเสียง : esquivar esquivar [es]
 • การออกเสียง : espectador espectador [es]
 • การออกเสียง : borrachera borrachera [es]
 • การออกเสียง : poste poste [es]
 • การออกเสียง : cardiaco cardiaco [es]
 • การออกเสียง : acontecimiento acontecimiento [es]
 • การออกเสียง : favorecer favorecer [pt]
 • การออกเสียง : esquizofrenia esquizofrenia [es]
 • การออกเสียง : panorama panorama [en]
 • การออกเสียง : intelecto intelecto [pt]
 • การออกเสียง : erótico erótico [es]
 • การออกเสียง : expectativa expectativa [es]
 • การออกเสียง : gastrointestinal gastrointestinal [es]
 • การออกเสียง : hemorragia hemorragia [es]
 • การออกเสียง : predilección predilección [es]
 • การออกเสียง : figurar figurar [es]
 • การออกเสียง : prototipo prototipo [es]
 • การออกเสียง : leyenda leyenda [es]
 • การออกเสียง : insuficiencia insuficiencia [es]
 • การออกเสียง : acudir acudir [es]
 • การออกเสียง : transición transición [es]
 • การออกเสียง : radiación radiación [es]
 • การออกเสียง : someter someter [es]
 • การออกเสียง : desestabilizar desestabilizar [pt]
 • การออกเสียง : canciller canciller [es]
 • การออกเสียง : danza danza [es]
 • การออกเสียง : poetisa poetisa [es]
 • การออกเสียง : cláusula cláusula [es]
 • การออกเสียง : anfitrión anfitrión [es]
 • การออกเสียง : Ibérica Ibérica [es]
 • การออกเสียง : bacanal bacanal [es]
 • การออกเสียง : explícito explícito [pt]
 • การออกเสียง : digestivo digestivo [es]
 • การออกเสียง : バッテリー バッテリー [ja]
 • การออกเสียง : impaciencia impaciencia [es]
 • การออกเสียง : chorrada chorrada [es]
 • การออกเสียง : gimnasio gimnasio [es]
 • การออกเสียง : potencialmente potencialmente [pt]
 • การออกเสียง : manifestaciones manifestaciones [es]
 • การออกเสียง : conllevar conllevar [es]
 • การออกเสียง : adolescencia adolescencia [es]
 • การออกเสียง : camposanto camposanto [es]
 • การออกเสียง : estético estético [es]
 • การออกเสียง : despedir despedir [es]
 • การออกเสียง : subrayar subrayar [es]
 • การออกเสียง : zivilcourage zivilcourage [de]
 • การออกเสียง : prólogo prólogo [es]
 • การออกเสียง : aniquilar aniquilar [pt]
 • การออกเสียง : mármol mármol [es]
 • การออกเสียง : arterial arterial [en]
 • การออกเสียง : exponencial exponencial [es]
 • การออกเสียง : avance avance [es]
 • การออกเสียง : asignatura asignatura [es]
 • การออกเสียง : duodenal duodenal [en]
 • การออกเสียง : neumonía neumonía [es]
 • การออกเสียง : intrépido intrépido [pt]
 • การออกเสียง : incestuoso incestuoso [es]
 • การออกเสียง : antecedente antecedente [it]
 • การออกเสียง : rabadilla rabadilla [es]
 • การออกเสียง : vírgula vírgula [es]
 • การออกเสียง : acelerar acelerar [es]
 • การออกเสียง : acumulativo acumulativo [es]
 • การออกเสียง : discutido discutido [pt]
 • การออกเสียง : entusiasta entusiasta [es]
 • การออกเสียง : melanoma melanoma [en]
 • การออกเสียง : estricto estricto [es]
 • การออกเสียง : estruendo estruendo [es]
 • การออกเสียง : balneario balneario [es]
 • การออกเสียง : cantidades cantidades [es]
 • การออกเสียง : hilo hilo [es]
 • การออกเสียง : somnífero somnífero [es]
 • การออกเสียง : suscriptor suscriptor [es]
 • การออกเสียง : exclusión exclusión [es]
 • การออกเสียง : propenso propenso [es]
 • การออกเสียง : mullido mullido [es]
 • การออกเสียง : condenado condenado [pt]
 • การออกเสียง : cooperativa cooperativa [es]
 • การออกเสียง : diseñadora diseñadora [es]
 • การออกเสียง : faktura faktura [sv]
 • การออกเสียง : decentemente decentemente [pt]
 • การออกเสียง : inhibidor inhibidor [es]
 • การออกเสียง : opiáceo opiáceo [es]
 • การออกเสียง : Ictioloxía Ictioloxía [ast]
 • การออกเสียง : innato innato [es]
 • การออกเสียง : descalabro descalabro [es]
 • การออกเสียง : pertenecer pertenecer [es]
 • การออกเสียง : connubio connubio [it]
 • การออกเสียง : continuamente continuamente [it]
 • การออกเสียง : trasladar trasladar [es]
 • การออกเสียง : bélico bélico [es]