หมวดหมู่:

sustantivos

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsustantivos

 • การออกเสียงคำว่า galleta galleta [es]
 • การออกเสียงคำว่า lingüística lingüística [es]
 • การออกเสียงคำว่า estudiante estudiante [es]
 • การออกเสียงคำว่า saltar saltar [es]
 • การออกเสียงคำว่า investigador investigador [pt]
 • การออกเสียงคำว่า definitivamente definitivamente [es]
 • การออกเสียงคำว่า Líbano Líbano [es]
 • การออกเสียงคำว่า conveniente conveniente [it]
 • การออกเสียงคำว่า esquivar esquivar [es]
 • การออกเสียงคำว่า espectador espectador [es]
 • การออกเสียงคำว่า borrachera borrachera [es]
 • การออกเสียงคำว่า favorecer favorecer [pt]
 • การออกเสียงคำว่า acontecimiento acontecimiento [es]
 • การออกเสียงคำว่า esquizofrenia esquizofrenia [es]
 • การออกเสียงคำว่า cardiaco cardiaco [es]
 • การออกเสียงคำว่า intelecto intelecto [pt]
 • การออกเสียงคำว่า erótico erótico [es]
 • การออกเสียงคำว่า zinc zinc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า バス バス [ja]
 • การออกเสียงคำว่า poste poste [es]
 • การออกเสียงคำว่า conllevar conllevar [es]
 • การออกเสียงคำว่า panorama panorama [en]
 • การออกเสียงคำว่า expectativa expectativa [es]
 • การออกเสียงคำว่า hemorragia hemorragia [es]
 • การออกเสียงคำว่า predilección predilección [es]
 • การออกเสียงคำว่า gastrointestinal gastrointestinal [es]
 • การออกเสียงคำว่า figurar figurar [es]
 • การออกเสียงคำว่า insuficiencia insuficiencia [es]
 • การออกเสียงคำว่า prototipo prototipo [es]
 • การออกเสียงคำว่า transición transición [es]
 • การออกเสียงคำว่า radiación radiación [es]
 • การออกเสียงคำว่า acudir acudir [es]
 • การออกเสียงคำว่า desestabilizar desestabilizar [pt]
 • การออกเสียงคำว่า someter someter [es]
 • การออกเสียงคำว่า canciller canciller [es]
 • การออกเสียงคำว่า poetisa poetisa [es]
 • การออกเสียงคำว่า bacanal bacanal [es]
 • การออกเสียงคำว่า cláusula cláusula [es]
 • การออกเสียงคำว่า explícito explícito [pt]
 • การออกเสียงคำว่า mármol mármol [es]
 • การออกเสียงคำว่า camposanto camposanto [es]
 • การออกเสียงคำว่า leyenda leyenda [es]
 • การออกเสียงคำว่า Ibérica Ibérica [es]
 • การออกเสียงคำว่า anfitrión anfitrión [es]
 • การออกเสียงคำว่า chorrada chorrada [es]
 • การออกเสียงคำว่า digestivo digestivo [es]
 • การออกเสียงคำว่า potencialmente potencialmente [pt]
 • การออกเสียงคำว่า impaciencia impaciencia [es]
 • การออกเสียงคำว่า manifestaciones manifestaciones [es]
 • การออกเสียงคำว่า バッテリー バッテリー [ja]
 • การออกเสียงคำว่า estético estético [es]
 • การออกเสียงคำว่า despedir despedir [es]
 • การออกเสียงคำว่า zivilcourage zivilcourage [de]
 • การออกเสียงคำว่า exponencial exponencial [es]
 • การออกเสียงคำว่า danza danza [es]
 • การออกเสียงคำว่า adolescencia adolescencia [es]
 • การออกเสียงคำว่า prólogo prólogo [es]
 • การออกเสียงคำว่า mullido mullido [es]
 • การออกเสียงคำว่า aniquilar aniquilar [pt]
 • การออกเสียงคำว่า incestuoso incestuoso [es]
 • การออกเสียงคำว่า rabadilla rabadilla [es]
 • การออกเสียงคำว่า antecedente antecedente [it]
 • การออกเสียงคำว่า intrépido intrépido [pt]
 • การออกเสียงคำว่า acumulativo acumulativo [es]
 • การออกเสียงคำว่า hilo hilo [es]
 • การออกเสียงคำว่า discutido discutido [pt]
 • การออกเสียงคำว่า vírgula vírgula [es]
 • การออกเสียงคำว่า duodenal duodenal [en]
 • การออกเสียงคำว่า subrayar subrayar [es]
 • การออกเสียงคำว่า estricto estricto [es]
 • การออกเสียงคำว่า arterial arterial [en]
 • การออกเสียงคำว่า somnífero somnífero [es]
 • การออกเสียงคำว่า suscriptor suscriptor [es]
 • การออกเสียงคำว่า cantidades cantidades [es]
 • การออกเสียงคำว่า estruendo estruendo [es]
 • การออกเสียงคำว่า entusiasta entusiasta [es]
 • การออกเสียงคำว่า asignatura asignatura [es]
 • การออกเสียงคำว่า propenso propenso [es]
 • การออกเสียงคำว่า exclusión exclusión [es]
 • การออกเสียงคำว่า acelerar acelerar [pt]
 • การออกเสียงคำว่า condenado condenado [pt]
 • การออกเสียงคำว่า decentemente decentemente [pt]
 • การออกเสียงคำว่า diseñadora diseñadora [es]
 • การออกเสียงคำว่า gimnasio gimnasio [es]
 • การออกเสียงคำว่า faktura faktura [sv]
 • การออกเสียงคำว่า cooperativa cooperativa [es]
 • การออกเสียงคำว่า Ictioloxía Ictioloxía [ast]
 • การออกเสียงคำว่า inhibidor inhibidor [es]
 • การออกเสียงคำว่า melanoma melanoma [en]
 • การออกเสียงคำว่า descalabro descalabro [es]
 • การออกเสียงคำว่า balneario balneario [es]
 • การออกเสียงคำว่า connubio connubio [it]
 • การออกเสียงคำว่า opiáceo opiáceo [es]
 • การออกเสียงคำว่า bélico bélico [es]
 • การออกเสียงคำว่า trasladar trasladar [es]
 • การออกเสียงคำว่า avance avance [es]
 • การออกเสียงคำว่า innato innato [es]
 • การออกเสียงคำว่า zastavení zastavení [cs]
 • การออกเสียงคำว่า conservador conservador [es]
 • การออกเสียงคำว่า parlamentario parlamentario [es]