• การออกเสียงคำว่า samegarei samegarei [ja]
 • การออกเสียงคำว่า samegawa samegawa [ja]
 • การออกเสียงคำว่า higesori higesori [ja]
 • การออกเสียงคำว่า sagoshi sagoshi [ja]
 • การออกเสียงคำว่า aona aona [ja]
 • การออกเสียงคำว่า usubahagi usubahagi [ja]
 • การออกเสียงคำว่า renkodai renkodai [ja]
 • การออกเสียงคำว่า aodai aodai [ja]
 • การออกเสียงคำว่า goma saba goma saba [ja]
 • การออกเสียงคำว่า battera sushi battera sushi [ja]
 • การออกเสียงคำว่า houbou houbou [ja]
 • การออกเสียงคำว่า しめ鯖 しめ鯖 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 煮詰め 煮詰め [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 煮穴子 煮穴子 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 干瓢巻 干瓢巻 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า お造り お造り [ja]
 • การออกเสียงคำว่า おいなりさん おいなりさん [ja]
 • การออกเสียงคำว่า お寿司 お寿司 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า maki maki [nl]
 • การออกเสียงคำว่า chirashi zushi chirashi zushi [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 鰆 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า かいてんずし (回転 寿司) かいてんずし (回転 寿司) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 柿の葉 寿司 (かきのはずし) 柿の葉 寿司 (かきのはずし) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า にぎりずし (にぎり 寿司) にぎりずし (にぎり 寿司) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า いなりずし (いなり 寿司) いなりずし (いなり 寿司) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า ちらしずし (散らし 寿司) ちらしずし (散らし 寿司) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า おしずし (押し 寿司) おしずし (押し 寿司) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า すし (寿司) すし (寿司) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 寿司 寿司 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 帆立貝 (scallop) 帆立貝 (scallop) [zh]