หมวดหมู่:

survival French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsurvival French

 • การออกเสียง : je t'aime
  je t'aime [fr]
 • การออกเสียง : au revoir !
  au revoir ! [fr]
 • การออกเสียง : aujourd'hui
  aujourd'hui [fr]
 • การออกเสียง : fils de pute
  fils de pute [fr]
 • การออกเสียง : qu'est-ce que c'est
  qu'est-ce que c'est [fr]
 • การออกเสียง : Je voudrais une table
  Je voudrais une table [fr]
 • การออกเสียง : J'ai faim
  J'ai faim [fr]
 • การออกเสียง : avion
  avion [fr]
 • การออกเสียง : accueil
  accueil [fr]
 • การออกเสียง : parlez lentement s'il vous plaît
  parlez lentement s'il vous plaît [fr]
 • การออกเสียง : Comment allez-vous
  Comment allez-vous [fr]
 • การออกเสียง : chaud
  chaud [fr]
 • การออกเสียง : déjeuner
  déjeuner [fr]
 • การออกเสียง : métro
  métro [fr]
 • การออกเสียง : j'en ai marre
  j'en ai marre [fr]
 • การออกเสียง : Loin
  Loin [fr]
 • การออกเสียง : pharmacie
  pharmacie [fr]
 • การออกเสียง : voici
  voici [fr]
 • การออกเสียง : je voudrais
  je voudrais [fr]
 • การออกเสียง : Dîner
  Dîner [fr]
 • การออกเสียง : chatte
  chatte [fr]
 • การออกเสียง : connard
  connard [fr]
 • การออกเสียง : Je veux aller
  Je veux aller [fr]
 • การออกเสียง : J'ai froid
  J'ai froid [fr]
 • การออกเสียง : au secours
  au secours [fr]
 • การออกเสียง : la rue
  la rue [fr]
 • การออกเสียง : renseignements
  renseignements [fr]
 • การออกเสียง : pardonnez mon pauvre français
  pardonnez mon pauvre français [fr]
 • การออกเสียง : probablement
  probablement [fr]
 • การออกเสียง : Je suis fatigué
  Je suis fatigué [fr]
 • การออกเสียง : rez-de-chaussée
  rez-de-chaussée [fr]
 • การออกเสียง : gîte
  gîte [fr]
 • การออกเสียง : escaliers
  escaliers [fr]
 • การออกเสียง : Où se trouve
  Où se trouve [fr]
 • การออกเสียง : soif
  soif [fr]
 • การออกเสียง : Je voudrais manger
  Je voudrais manger [fr]
 • การออกเสียง : docteur
  docteur [fr]
 • การออกเสียง : J'ai soif
  J'ai soif [fr]
 • การออกเสียง : américaine
  américaine [fr]
 • การออกเสียง : brosse à dents
  brosse à dents [fr]
 • การออกเสียง : immeuble
  immeuble [fr]
 • การออกเสียง : quincaillerie
  quincaillerie [fr]
 • การออกเสียง : supermarché
  supermarché [fr]
 • การออกเสียง : un euro
  un euro [fr]
 • การออกเสียง : le rez-de-chaussée
  le rez-de-chaussée [fr]
 • การออกเสียง : une carafe d'eau
  une carafe d'eau [fr]
 • การออกเสียง : RER
  RER [fr]
 • การออกเสียง : enchante
  enchante [fr]
 • การออกเสียง : chauffages
  chauffages [fr]
 • การออกเสียง : l'aéroport
  l'aéroport [fr]
 • การออกเสียง : marié
  marié [fr]
 • การออกเสียง : carnet
  carnet [fr]
 • การออกเสียง : Je vous remercie beaucoup
  Je vous remercie beaucoup [fr]
 • การออกเสียง : sortie de secours
  sortie de secours [fr]
 • การออกเสียง : vagin
  vagin [fr]
 • การออกเสียง : pour commencer
  pour commencer [fr]
 • การออกเสียง : relations sexuelles
  relations sexuelles [fr]
 • การออกเสียง : faire la lessive
  faire la lessive [fr]
 • การออกเสียง : meublé
  meublé [fr]
 • การออกเสียง : J'ai chaud
  J'ai chaud [fr]
 • การออกเสียง : à tout de suite
  à tout de suite [fr]
 • การออกเสียง : prendre le métro
  prendre le métro [fr]
 • การออกเสียง : Va t'en !
  Va t'en ! [fr]
 • การออกเสียง : cathédrale
  cathédrale [fr]
 • การออกเสียง : Au secours !
  Au secours ! [fr]
 • การออกเสียง : Pouvez-vous m'aider ?
  Pouvez-vous m'aider ? [fr]
 • การออกเสียง : station de métro
  station de métro [fr]
 • การออกเสียง : à vendre
  à vendre [fr]
 • การออกเสียง : Je m'en moque
  Je m'en moque [fr]
 • การออกเสียง : voulez-vous sortir?
  voulez-vous sortir? [fr]
 • การออกเสียง : la salle de bains
  la salle de bains [fr]
 • การออกเสียง : carte d'identité
  carte d'identité [fr]
 • การออกเสียง : j'ignorais
  j'ignorais [fr]
 • การออกเสียง : sans ascenseur
  sans ascenseur [fr]
 • การออกเสียง : poison perfide
  poison perfide [fr]
 • การออกเสียง : aller-retour
  aller-retour [fr]
 • การออกเสียง : je rêve de toi
  je rêve de toi [fr]
 • การออกเสียง : Il fait trop froid
  Il fait trop froid [fr]
 • การออกเสียง : médicament
  médicament [fr]
 • การออกเสียง : Je suis malade
  Je suis malade [fr]
 • การออกเสียง : tourner
  tourner [fr]
 • การออกเสียง : Savon
  Savon [fr]
 • การออกเสียง : perdu
  perdu [fr]
 • การออกเสียง : Je vous écoute
  Je vous écoute [fr]
 • การออกเสียง : vous pouvez répéter ?
  vous pouvez répéter ? [fr]
 • การออกเสียง : simplement
  simplement [fr]
 • การออกเสียง : un parapluie
  un parapluie [fr]
 • การออกเสียง : terminus
  terminus [en]
 • การออกเสียง : Le bras
  Le bras [fr]
 • การออกเสียง : feux
  feux [fr]
 • การออกเสียง : Aéroport Charles De Gaulle
  Aéroport Charles De Gaulle [fr]
 • การออกเสียง : tirer
  tirer [fr]
 • การออกเสียง : comment dites-vous ?
  comment dites-vous ? [fr]
 • การออกเสียง : Avez-vous l'heure ?
  Avez-vous l'heure ? [fr]
 • การออกเสียง : l'arrêt
  l'arrêt [fr]
 • การออกเสียง : laisse-moi tranquille
  laisse-moi tranquille [fr]
 • การออกเสียง : va-t'en !
  va-t'en ! [fr]
 • การออกเสียง : pince à épiler
  pince à épiler [fr]
 • การออกเสียง : L'Heure d'été
  L'Heure d'été [fr]
 • การออกเสียง : grève
  grève [fr]