หมวดหมู่:

survival French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsurvival French

 • การออกเสียง : je t'aime je t'aime [fr]
 • การออกเสียง : au revoir ! au revoir ! [fr]
 • การออกเสียง : aujourd'hui aujourd'hui [fr]
 • การออกเสียง : fils de pute fils de pute [fr]
 • การออกเสียง : qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est [fr]
 • การออกเสียง : Je voudrais une table Je voudrais une table [fr]
 • การออกเสียง : J'ai faim J'ai faim [fr]
 • การออกเสียง : avion avion [fr]
 • การออกเสียง : accueil accueil [fr]
 • การออกเสียง : parlez lentement s'il vous plaît parlez lentement s'il vous plaît [fr]
 • การออกเสียง : Comment allez-vous Comment allez-vous [fr]
 • การออกเสียง : chaud chaud [fr]
 • การออกเสียง : métro métro [fr]
 • การออกเสียง : déjeuner déjeuner [fr]
 • การออกเสียง : j'en ai marre j'en ai marre [fr]
 • การออกเสียง : Loin Loin [fr]
 • การออกเสียง : pharmacie pharmacie [fr]
 • การออกเสียง : voici voici [fr]
 • การออกเสียง : chatte chatte [fr]
 • การออกเสียง : Dîner Dîner [fr]
 • การออกเสียง : je voudrais je voudrais [fr]
 • การออกเสียง : connard connard [fr]
 • การออกเสียง : Je veux aller Je veux aller [fr]
 • การออกเสียง : J'ai froid J'ai froid [fr]
 • การออกเสียง : au secours au secours [fr]
 • การออกเสียง : la rue la rue [fr]
 • การออกเสียง : pardonnez mon pauvre français pardonnez mon pauvre français [fr]
 • การออกเสียง : renseignements renseignements [fr]
 • การออกเสียง : probablement probablement [fr]
 • การออกเสียง : Je suis fatigué Je suis fatigué [fr]
 • การออกเสียง : rez-de-chaussée rez-de-chaussée [fr]
 • การออกเสียง : escaliers escaliers [fr]
 • การออกเสียง : gîte gîte [fr]
 • การออกเสียง : Où se trouve Où se trouve [fr]
 • การออกเสียง : soif soif [fr]
 • การออกเสียง : Je voudrais manger Je voudrais manger [fr]
 • การออกเสียง : docteur docteur [fr]
 • การออกเสียง : J'ai soif J'ai soif [fr]
 • การออกเสียง : brosse à dents brosse à dents [fr]
 • การออกเสียง : américaine américaine [fr]
 • การออกเสียง : immeuble immeuble [fr]
 • การออกเสียง : supermarché supermarché [fr]
 • การออกเสียง : quincaillerie quincaillerie [fr]
 • การออกเสียง : un euro un euro [fr]
 • การออกเสียง : le rez-de-chaussée le rez-de-chaussée [fr]
 • การออกเสียง : chauffages chauffages [fr]
 • การออกเสียง : une carafe d'eau une carafe d'eau [fr]
 • การออกเสียง : enchante enchante [fr]
 • การออกเสียง : Je vous remercie beaucoup Je vous remercie beaucoup [fr]
 • การออกเสียง : RER RER [fr]
 • การออกเสียง : carnet carnet [fr]
 • การออกเสียง : l'aéroport l'aéroport [fr]
 • การออกเสียง : marié marié [fr]
 • การออกเสียง : vagin vagin [fr]
 • การออกเสียง : sortie de secours sortie de secours [fr]
 • การออกเสียง : pour commencer pour commencer [fr]
 • การออกเสียง : relations sexuelles relations sexuelles [fr]
 • การออกเสียง : faire la lessive faire la lessive [fr]
 • การออกเสียง : meublé meublé [fr]
 • การออกเสียง : prendre le métro prendre le métro [fr]
 • การออกเสียง : J'ai chaud J'ai chaud [fr]
 • การออกเสียง : Va t'en ! Va t'en ! [fr]
 • การออกเสียง : à tout de suite à tout de suite [fr]
 • การออกเสียง : Au secours ! Au secours ! [fr]
 • การออกเสียง : à vendre à vendre [fr]
 • การออกเสียง : Je m'en moque Je m'en moque [fr]
 • การออกเสียง : Pouvez-vous m'aider ? Pouvez-vous m'aider ? [fr]
 • การออกเสียง : cathédrale cathédrale [fr]
 • การออกเสียง : voulez-vous sortir? voulez-vous sortir? [fr]
 • การออกเสียง : station de métro station de métro [fr]
 • การออกเสียง : sans ascenseur sans ascenseur [fr]
 • การออกเสียง : j'ignorais j'ignorais [fr]
 • การออกเสียง : carte d'identité carte d'identité [fr]
 • การออกเสียง : la salle de bains la salle de bains [fr]
 • การออกเสียง : poison perfide poison perfide [fr]
 • การออกเสียง : je rêve de toi je rêve de toi [fr]
 • การออกเสียง : aller-retour aller-retour [fr]
 • การออกเสียง : Il fait trop froid Il fait trop froid [fr]
 • การออกเสียง : médicament médicament [fr]
 • การออกเสียง : Je vous écoute Je vous écoute [fr]
 • การออกเสียง : perdu perdu [fr]
 • การออกเสียง : Je suis malade Je suis malade [fr]
 • การออกเสียง : tourner tourner [fr]
 • การออกเสียง : Savon Savon [fr]
 • การออกเสียง : vous pouvez répéter ? vous pouvez répéter ? [fr]
 • การออกเสียง : simplement simplement [fr]
 • การออกเสียง : un parapluie un parapluie [fr]
 • การออกเสียง : terminus terminus [en]
 • การออกเสียง : feux feux [fr]
 • การออกเสียง : comment dites-vous ? comment dites-vous ? [fr]
 • การออกเสียง : Le bras Le bras [fr]
 • การออกเสียง : tirer tirer [fr]
 • การออกเสียง : Avez-vous l'heure ? Avez-vous l'heure ? [fr]
 • การออกเสียง : Aéroport Charles De Gaulle Aéroport Charles De Gaulle [fr]
 • การออกเสียง : va-t'en ! va-t'en ! [fr]
 • การออกเสียง : pince à épiler pince à épiler [fr]
 • การออกเสียง : l'arrêt l'arrêt [fr]
 • การออกเสียง : L'Heure d'été L'Heure d'été [fr]
 • การออกเสียง : laisse-moi tranquille laisse-moi tranquille [fr]
 • การออกเสียง : grève grève [fr]