หมวดหมู่:

support

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsupport

 • การออกเสียง : bear bear [en]
 • การออกเสียง : second second [en]
 • การออกเสียง : favor favor [en]
 • การออกเสียง : trivet trivet [en]
 • การออกเสียง : buy into buy into [en]
 • การออกเสียง : buttress buttress [en]
 • การออกเสียง : assurance assurance [en]
 • การออกเสียง : chikara chikara [hi]
 • การออกเสียง : vouched vouched [en]
 • การออกเสียง : rack rack [en]
 • การออกเสียง : favour favour [en]
 • การออกเสียง : jamb jamb [en]
 • การออกเสียง : seconded (voting) seconded (voting) [en]
 • การออกเสียง : fulcrum fulcrum [en]
 • การออกเสียง : wholehearted wholehearted [en]
 • การออกเสียง : backing backing [en]
 • การออกเสียง : support ticket support ticket [en]
 • การออกเสียง : whole-hearted whole-hearted [en]
 • การออกเสียง : misericord misericord [en]
 • การออกเสียง : shore up shore up [en]
 • การออกเสียง : حمایت حمایت [fa]
 • การออกเสียง : corbel corbel [en]
 • การออกเสียง : आधरु आधरु [gom]
 • การออกเสียง : تائید تائید [fa]
 • การออกเสียง : back-up back-up [en]
 • การออกเสียง : بتأييد بتأييد [ar]
 • การออกเสียง : suffragant suffragant [en]
 • การออกเสียง : دعمه دعمه [ar]
 • การออกเสียง : seconder seconder [en]
 • การออกเสียง : wsparcie wsparcie [pl]
 • การออกเสียง : आधर आधर [gom]
 • การออกเสียง : المساندة المساندة [ar]
 • การออกเสียง : dopraszać się dopraszać się [pl]
 • การออกเสียง : truss truss [en]
 • การออกเสียง : spisa (snc) spisa (snc) [scn]
 • การออกเสียง : stand by stand by [en]
 • การออกเสียง : 支え 支え [ja]
 • การออกเสียง : støtte støtte [no]
 • การออกเสียง : مساندة مساندة [ar]
 • การออกเสียง : podpieranie podpieranie [pl]
 • การออกเสียง : clientelism clientelism [en]
 • การออกเสียง : seconding seconding [en]
 • การออกเสียง : wspornik wspornik [pl]
 • การออกเสียง : manteltree manteltree [en]
 • การออกเสียง : دعمهم دعمهم [ar]
 • การออกเสียง : مؤيدة مؤيدة [ar]
 • การออกเสียง : pomagał pomagał [pl]
 • การออกเสียง : تأييدها تأييدها [ar]
 • การออกเสียง : अवलंब अवलंब [hi]
 • การออกเสียง : fansign fansign [en]
 • การออกเสียง : تؤيد تؤيد [ar]
 • การออกเสียง : wesprzyj wesprzyj [pl]
 • การออกเสียง : مالیاتی امداد مالیاتی امداد [ur]
 • การออกเสียง : poparcia poparcia [pl]
 • การออกเสียง : poparł poparł [pl]
 • การออกเสียง : wspierajmy wspierajmy [pl]
 • การออกเสียง : wspierała wspierała [pl]
 • การออกเสียง : تائید کریں تائید کریں [ur]
 • การออกเสียง : wspomóżcie wspomóżcie [pl]
 • การออกเสียง : گھبراﺅ نہیں گھبراﺅ نہیں [ur]