หมวดหมู่:

superman

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsuperman

  • การออกเสียง : 超人 超人 [ja]
  • การออกเสียง : kryptonita kryptonita [es]
  • การออกเสียง : اﻟﺴﻮﺑﺮﻣﺎن اﻟﺴﻮﺑﺮﻣﺎن [ar]
  • การออกเสียง : スーパーマン スーパーマン [ja]
  • การออกเสียง : Bizarro World Bizarro World [en]