หมวดหมู่:

suki

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsuki

  • การออกเสียง : 大好き daisuki
    大好き daisuki [ja]
  • การออกเสียง : suki
    suki [ja]