หมวดหมู่:

sugestia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsugestia

 • การออกเสียง : pomówmy pomówmy [pl]
 • การออกเสียง : uprośćmy uprośćmy [pl]
 • การออกเสียง : przestańmy przestańmy [pl]
 • การออกเสียง : pozwól pozwól [pl]
 • การออกเสียง : Zgódź się! Zgódź się! [pl]
 • การออกเสียง : sugestywny sugestywny [pl]
 • การออกเสียง : Wyjdźmy stąd! Wyjdźmy stąd! [pl]
 • การออกเสียง : pozwólmy pozwólmy [pl]
 • การออกเสียง : Otrząśnij się! Otrząśnij się! [pl]
 • การออกเสียง : interesowna interesowna [pl]
 • การออกเสียง : niegłupia niegłupia [pl]
 • การออกเสียง : przystańmy przystańmy [pl]
 • การออกเสียง : Odetchnij Odetchnij [pl]
 • การออกเสียง : Zwiększ! Zwiększ! [pl]
 • การออกเสียง : stańmy stańmy [pl]
 • การออกเสียง : wejdźmy wejdźmy [pl]
 • การออกเสียง : szukajmy szukajmy [pl]
 • การออกเสียง : wińcie wińcie [pl]
 • การออกเสียง : schowajcie schowajcie [pl]
 • การออกเสียง : wyślij wyślij [pl]
 • การออกเสียง : odrzucić odrzucić [pl]
 • การออกเสียง : palnij palnij [pl]
 • การออกเสียง : zobaczmy zobaczmy [pl]
 • การออกเสียง : chwyć chwyć [pl]
 • การออกเสียง : przedłużajcie przedłużajcie [pl]
 • การออกเสียง : inspiracja inspiracja [pl]
 • การออกเสียง : połóż połóż [pl]
 • การออกเสียง : przejdźmy przejdźmy [pl]
 • การออกเสียง : Zwiążcie ich! Zwiążcie ich! [pl]
 • การออกเสียง : przejdźmy się przejdźmy się [pl]
 • การออกเสียง : usiądźcie usiądźcie [pl]
 • การออกเสียง : nalewaj nalewaj [pl]
 • การออกเสียง : pokaż pokaż [pl]
 • การออกเสียง : Ożeń się Ożeń się [pl]
 • การออกเสียง : zwilż zwilż [pl]
 • การออกเสียง : nadmieńmy nadmieńmy [pl]
 • การออกเสียง : Zaczynajmy Zaczynajmy [pl]
 • การออกเสียง : porozglądaj się porozglądaj się [pl]
 • การออกเสียง : Uczmy się Uczmy się [pl]
 • การออกเสียง : powiadomcie powiadomcie [pl]
 • การออกเสียง : kupcie kupcie [pl]
 • การออกเสียง : weźcie weźcie [pl]
 • การออกเสียง : bierz bierz [pl]
 • การออกเสียง : rozłóżcie rozłóżcie [pl]
 • การออกเสียง : przekonajcie się przekonajcie się [pl]
 • การออกเสียง : zamów zamów [pl]
 • การออกเสียง : wyłapmy wyłapmy [pl]
 • การออกเสียง : odnieś odnieś [pl]
 • การออกเสียง : Proś o przebaczenie! Proś o przebaczenie! [pl]
 • การออกเสียง : przypuśćmy przypuśćmy [pl]
 • การออกเสียง : przypomnijmy przypomnijmy [pl]
 • การออกเสียง : odwracaj odwracaj [pl]
 • การออกเสียง : przerzuć przerzuć [pl]
 • การออกเสียง : wychowujmy wychowujmy [pl]
 • การออกเสียง : podziel się podziel się [pl]
 • การออกเสียง : usiądźmy usiądźmy [pl]
 • การออกเสียง : pospieszmy się pospieszmy się [pl]
 • การออกเสียง : Weźmy się Weźmy się [pl]
 • การออกเสียง : posuńcie się posuńcie się [pl]
 • การออกเสียง : patrzmy patrzmy [pl]
 • การออกเสียง : spłucz spłucz [pl]
 • การออกเสียง : przyłączmy przyłączmy [pl]
 • การออกเสียง : wjedź wjedź [pl]
 • การออกเสียง : Zgłoś Zgłoś [pl]
 • การออกเสียง : dorzućmy dorzućmy [pl]
 • การออกเสียง : spotykajmy się spotykajmy się [pl]
 • การออกเสียง : przebierzmy przebierzmy [pl]
 • การออกเสียง : sugestionować sugestionować [pl]
 • การออกเสียง : wesprzyjmy wesprzyjmy [pl]
 • การออกเสียง : wynieś wynieś [pl]