หมวดหมู่:

Sufism

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSufism

 • การออกเสียง : tarikat tarikat [tr]
 • การออกเสียง : hakikat hakikat [tr]
 • การออกเสียง : pir pir [lmo]
 • การออกเสียง : abdal abdal [pt]
 • การออกเสียง : mutasavvıf mutasavvıf [tr]
 • การออกเสียง : fenafişşeyh fenafişşeyh [tr]
 • การออกเสียง : gavs gavs [sv]
 • การออกเสียง : vahdet-i vücud vahdet-i vücud [tr]
 • การออกเสียง : dergah dergah [tr]
 • การออกเสียง : tasavvuf tasavvuf [tr]
 • การออกเสียง : Tekke Tekke [tr]
 • การออกเสียง : وحدة الوجود وحدة الوجود [ar]
 • การออกเสียง : mürşit mürşit [tr]
 • การออกเสียง : vird vird [tr]
 • การออกเสียง : himmet himmet [tr]
 • การออกเสียง : tecelli tecelli [tr]
 • การออกเสียง : kamil insan kamil insan [tr]
 • การออกเสียง : mürit mürit [tr]
 • การออกเสียง : فصوص الحكم فصوص الحكم [ar]
 • การออกเสียง : tövbe tövbe [tr]
 • การออกเสียง : hizmet hizmet [tr]
 • การออกเสียง : nefsin mertebeleri nefsin mertebeleri [tr]
 • การออกเสียง : aşık aşık [tr]
 • การออกเสียง : fenafilihvan fenafilihvan [tr]