หมวดหมู่:

sudut

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsudut

  • การออกเสียง : ruu
    ruu [tdn]