หมวดหมู่:

sudut

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsudut

  • การออกเสียง : ruu ruu [tdn]