หมวดหมู่:

suck

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsuck

 • การออกเสียง : מציצה
  מציצה [he]
 • การออกเสียง : γλείφω
  γλείφω [el]
 • การออกเสียง : sook
  sook [sco]
 • การออกเสียง : γλειψιάρης
  γλειψιάρης [el]
 • บันทึกการออกเสียง : sisaj sisaj [bs] รอการออกเสียง