หมวดหมู่:

suck

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsuck

  • การออกเสียง : מציצה מציצה [he]
  • การออกเสียง : γλείφω γλείφω [el]
  • การออกเสียง : sook sook [sco]
  • การออกเสียง : γλειψιάρης γλειψιάρης [el]
  • บันทึกการออกเสียง : sisaj sisaj [bs] รอการออกเสียง