หมวดหมู่:

substantivo comum

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsubstantivo comum

 • การออกเสียง : carnaval carnaval [es]
 • การออกเสียง : porta porta [it]
 • การออกเสียง : presente presente [es]
 • การออกเสียง : ocarina ocarina [pt]
 • การออกเสียง : idiossincrasia idiossincrasia [pt]
 • การออกเสียง : ventoinha ventoinha [pt]
 • การออกเสียง : tseva tseva [he]
 • การออกเสียง : obsidiana obsidiana [es]
 • การออกเสียง : obelisco obelisco [es]
 • การออกเสียง : estação de ônibus estação de ônibus [pt]
 • การออกเสียง : obstetrícia obstetrícia [pt]
 • การออกเสียง : ocaso ocaso [pt]
 • การออกเสียง : murundu murundu [pt]
 • การออกเสียง : ocara ocara [pt]
 • การออกเสียง : acordes acordes [es]
 • การออกเสียง : obliteração obliteração [pt]
 • การออกเสียง : obviedade obviedade [pt]
 • การออกเสียง : costão costão [pt]