หมวดหมู่:

substantive

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsubstantive

 • การออกเสียง : árvore árvore [pt]
 • การออกเสียง : завтрак завтрак [ru]
 • การออกเสียง : task task [en]
 • การออกเสียง : viagem viagem [pt]
 • การออกเสียง : centrum centrum [nl]
 • การออกเสียง : adept adept [en]
 • การออกเสียง : pro pro [en]
 • การออกเสียง : ratoeira ratoeira [pt]
 • การออกเสียง : liberal liberal [en]
 • การออกเสียง : tomte tomte [sv]
 • การออกเสียง : knockout knockout [en]
 • การออกเสียง : kommunist kommunist [de]
 • การออกเสียง : velns velns [lv]
 • การออกเสียง : ciciri ciciri [scn]
 • การออกเสียง : cani cani [it]
 • การออกเสียง : spurt spurt [en]
 • การออกเสียง : konservativ konservativ [de]
 • การออกเสียง : badda badda [scn]
 • การออกเสียง : conca conca [it]
 • การออกเสียง : lupu lupu [cs]
 • การออกเสียง : peri peri [scn]
 • การออกเสียง : picciriddu picciriddu [scn]
 • การออกเสียง : lumia lumia [en]
 • การออกเสียง : правнук правнук [ru]
 • การออกเสียง : nannu nannu [mt]
 • การออกเสียง : austu austu [scn]
 • การออกเสียง : tuma tuma [scn]
 • การออกเสียง : lupi lupi [it]
 • การออกเสียง : ciaula ciaula [scn]
 • การออกเสียง : crapa crapa [lmo]
 • การออกเสียง : Ranza Ranza [scn]
 • การออกเสียง : varu varu [cs]
 • การออกเสียง : cavagna cavagna [scn]
 • การออกเสียง : evangelization evangelization [en]
 • การออกเสียง : pipituni pipituni [scn]
 • การออกเสียง : jízda jízda [cs]
 • การออกเสียง : cucciara cucciara [scn]
 • การออกเสียง : lanna lanna [scn]
 • การออกเสียง : caputa caputa [scn]
 • การออกเสียง : lapi (insect) lapi (insect) [scn]
 • การออกเสียง : sanfona sanfona [pt]
 • การออกเสียง : lotola lotola [scn]
 • การออกเสียง : timpagnu timpagnu [scn]
 • การออกเสียง : maccia maccia [scn]
 • การออกเสียง : carruu carruu [scn]
 • การออกเสียง : capuliatu capuliatu [scn]
 • การออกเสียง : cardubbulu cardubbulu [scn]
 • การออกเสียง : masculu masculu [scn]
 • การออกเสียง : urieddu urieddu [scn]
 • การออกเสียง : agghiti agghiti [scn]
 • การออกเสียง : scialucheda scialucheda [scn]
 • การออกเสียง : vavaluci vavaluci [scn]
 • การออกเสียง : carduni carduni [scn]
 • การออกเสียง : puorcu puorcu [scn]
 • การออกเสียง : vespiri vespiri [scn]
 • การออกเสียง : socialdemokrat socialdemokrat [sv]
 • การออกเสียง : mannarinu mannarinu [scn]
 • การออกเสียง : vriogna vriogna [scn]
 • การออกเสียง : camula camula [scn]
 • การออกเสียง : abbissu abbissu [scn]
 • การออกเสียง : pagliaru pagliaru [scn]
 • การออกเสียง : cannizzata cannizzata [scn]
 • การออกเสียง : carannula carannula [scn]
 • การออกเสียง : ucca ucca [scn]
 • การออกเสียง : iaddinaru iaddinaru [scn]
 • การออกเสียง : vuommicu vuommicu [scn]
 • การออกเสียง : Ilici Ilici [scn]
 • การออกเสียง : patutu patutu [scn]
 • การออกเสียง : abbucatu abbucatu [scn]
 • การออกเสียง : uocciu uocciu [scn]
 • การออกเสียง : timpune timpune [scn]
 • การออกเสียง : milicuccu milicuccu [scn]
 • การออกเสียง : uocci uocci [scn]
 • การออกเสียง : cuccìa cuccìa [scn]
 • การออกเสียง : carrua carrua [scn]
 • การออกเสียง : vastunaca vastunaca [scn]
 • การออกเสียง : aliva aliva [scn]
 • การออกเสียง : liama liama [scn]
 • การออกเสียง : marcabuolu marcabuolu [scn]
 • การออกเสียง : pitazzu pitazzu [scn]
 • การออกเสียง : lapa (insect) lapa (insect) [scn]
 • การออกเสียง : strattu strattu [scn]
 • การออกเสียง : Beliebigkeit Beliebigkeit [de]
 • การออกเสียง : causetta causetta [scn]
 • การออกเสียง : cuocciu cuocciu [scn]
 • การออกเสียง : mastru mastru [scn]
 • การออกเสียง : sicciu sicciu [scn]
 • การออกเสียง : ugghia ugghia [scn]
 • การออกเสียง : vascedda vascedda [scn]
 • การออกเสียง : siccia siccia [scn]
 • การออกเสียง : carrettu carrettu [scn]
 • การออกเสียง : pagghiazzu pagghiazzu [scn]
 • การออกเสียง : canigghia canigghia [scn]
 • การออกเสียง : babbu babbu [scn]
 • การออกเสียง : capputtedda capputtedda [scn]
 • การออกเสียง : viscotta viscotta [scn]
 • การออกเสียง : cardedda cardedda [scn]
 • การออกเสียง : brùoru brùoru [scn]
 • การออกเสียง : circu circu [scn]
 • การออกเสียง : vuturuni vuturuni [scn]