หมวดหมู่:

substantiv

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsubstantiv

 • การออกเสียง : salt salt [en]
 • การออกเสียง : Björn Björn [sv]
 • การออกเสียง : avocado avocado [en]
 • การออกเสียง : quiche quiche [fr]
 • การออกเสียง : synonym synonym [en]
 • การออกเสียง : palladium palladium [en]
 • การออกเสียง : banane banane [de]
 • การออกเสียง : supplement supplement [en]
 • การออกเสียง : satin satin [en]
 • การออกเสียง : plump plump [en]
 • การออกเสียง : bold bold [en]
 • การออกเสียง : asteroid asteroid [en]
 • การออกเสียง : id id [en]
 • การออกเสียง : fusion fusion [en]
 • การออกเสียง : halogen halogen [en]
 • การออกเสียง : manta manta [es]
 • การออกเสียง : utter utter [en]
 • การออกเสียง : pyramid pyramid [en]
 • การออกเสียง : nut nut [en]
 • การออกเสียง : term term [en]
 • การออกเสียง : helium helium [en]
 • การออกเสียง : plasma plasma [en]
 • การออกเสียง : magnesium magnesium [en]
 • การออกเสียง : diagram diagram [en]
 • การออกเสียง : Zoom Zoom [en]
 • การออกเสียง : zombie zombie [en]
 • การออกเสียง : stare stare [en]
 • การออกเสียง : centurion centurion [en]
 • การออกเสียง : exponent exponent [en]
 • การออกเสียง : prisma prisma [sv]
 • การออกเสียง : plutonium plutonium [en]
 • การออกเสียง : hiss hiss [en]
 • การออกเสียง : indium indium [en]
 • การออกเสียง : maximum maximum [en]
 • การออกเสียง : polonium polonium [en]
 • การออกเสียง : vite vite [fr]
 • การออกเสียง : valet valet [en]
 • การออกเสียง : nickel nickel [en]
 • การออกเสียง : beryllium beryllium [en]
 • การออกเสียง : sediment sediment [de]
 • การออกเสียง : transversal transversal [ro]
 • การออกเสียง : strontium strontium [en]
 • การออกเสียง : iridium iridium [en]
 • การออกเสียง : Ege Ege [tr]
 • การออกเสียง : decimal decimal [en]
 • การออกเสียง : passage passage [en]
 • การออกเสียง : älg älg [sv]
 • การออกเสียง : gallium gallium [en]
 • การออกเสียง : aba aba [gl]
 • การออกเสียง : luva luva [pt]
 • การออกเสียง : germanium germanium [en]
 • การออกเสียง : större skogsmus större skogsmus [sv]
 • การออกเสียง : lob lob [de]
 • การออกเสียง : francium francium [en]
 • การออกเสียง : proton proton [en]
 • การออกเสียง : yttrium yttrium [en]
 • การออกเสียง : barium barium [la]
 • การออกเสียง : regel regel [sv]
 • การออกเสียง : Doktorand Doktorand [de]
 • การออกเสียง : pilsner pilsner [en]
 • การออกเสียง : kalium kalium [de]
 • การออกเสียง : Zulu Zulu [en]
 • การออกเสียง : rubidium rubidium [en]
 • การออกเสียง : lut lut [no]
 • การออกเสียง : lid lid [en]
 • การออกเสียง : hjort hjort [sv]
 • การออกเสียง : pere pere [ku]
 • การออกเสียง : epidemie epidemie [de]
 • การออกเสียง : climat climat [fr]
 • การออกเสียง : mink mink [en]
 • การออกเสียง : plagiat plagiat [de]
 • การออกเสียง : abaca abaca [tl]
 • การออกเสียง : neutron neutron [en]
 • การออกเสียง : jultomten jultomten [sv]
 • การออกเสียง : knapp knapp [de]
 • การออกเสียง : zirkonium zirkonium [de]
 • การออกเสียง : kaja kaja [de]
 • การออกเสียง : fallout fallout [en]
 • การออกเสียง : brunet brunet [yi]
 • การออกเสียง : Schäfchen Schäfchen [de]
 • การออกเสียง : Kanin Kanin [sv]
 • การออกเสียง : ammoniak ammoniak [de]
 • การออกเสียง : Arab Arab [en]
 • การออกเสียง : cesium cesium [en]
 • การออกเสียง : parentes parentes [sv]
 • การออกเสียง : bismut bismut [de]
 • การออกเสียง : logaritm logaritm [sv]
 • การออกเสียง : kadmium kadmium [de]
 • การออกเสียง : alun alun [sv]
 • การออกเสียง : matrice matrice [fr]
 • การออกเสียง : sädesärla sädesärla [sv]
 • การออกเสียง : xylofon xylofon [da]
 • การออกเสียง : ringduva ringduva [sv]
 • การออกเสียง : assimilation assimilation [en]
 • การออกเสียง : litium litium [fi]
 • การออกเสียง : fission fission [en]
 • การออกเสียง : zebrafink zebrafink [sv]
 • การออกเสียง : söt söt [sv]
 • การออกเสียง : kamik kamik [da]
 • การออกเสียง : större hackspett större hackspett [sv]