หมวดหมู่:

substance

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsubstance

 • การออกเสียง : surfactant surfactant [en]
 • การออกเสียง : solvent solvent [en]
 • การออกเสียง : philosopher's stone philosopher's stone [en]
 • การออกเสียง : photocatalyst photocatalyst [en]
 • การออกเสียง : myelin myelin [en]
 • การออกเสียง : content (noun) content (noun) [en]
 • การออกเสียง : Blumentopferde Blumentopferde [de]
 • การออกเสียง : surfactants surfactants [en]
 • การออกเสียง : modafinil modafinil [en]
 • การออกเสียง : sédatif sédatif [fr]
 • การออกเสียง : bactericidal bactericidal [en]
 • การออกเสียง : enteógeno enteógeno [es]
 • การออกเสียง : secretagogue secretagogue [en]
 • การออกเสียง : Schellack Schellack [de]
 • การออกเสียง : Titandioxid Titandioxid [de]
 • การออกเสียง : benomyl benomyl [en]
 • การออกเสียง : stiffening stiffening [en]
 • การออกเสียง : Geschmackskorrigens Geschmackskorrigens [de]
 • การออกเสียง : Geruchskorrigens Geruchskorrigens [de]
 • การออกเสียง : nitrochalk nitrochalk [en]
 • การออกเสียง : oleisty oleisty [pl]
 • การออกเสียง : جَوهَر جَوهَر [ar]
 • การออกเสียง : subérine subérine [fr]
 • การออกเสียง : glucoză glucoză [ro]
 • การออกเสียง : capsinoid capsinoid [en]