หมวดหมู่:

subatomic

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsubatomic

 • การออกเสียง : wimp wimp [en]
 • การออกเสียง : barn barn [en]
 • การออกเสียง : quark quark [it]
 • การออกเสียง : CERN CERN [en]
 • การออกเสียง : Higgs boson Higgs boson [en]
 • การออกเสียง : Large Hadron Collider Large Hadron Collider [en]
 • การออกเสียง : proton proton [en]
 • การออกเสียง : hadron hadron [en]
 • การออกเสียง : neutron neutron [en]
 • การออกเสียง : Positron Positron [fr]
 • การออกเสียง : muon muon [en]
 • การออกเสียง : boson boson [fr]
 • การออกเสียง : squark squark [en]
 • การออกเสียง : gluon gluon [fr]
 • การออกเสียง : quarks quarks [en]
 • การออกเสียง : higgsino higgsino [en]
 • การออกเสียง : Wimps Wimps [en]
 • การออกเสียง : hadronic hadronic [en]
 • การออกเสียง : mesons mesons [en]
 • การออกเสียง : selectron selectron [en]
 • การออกเสียง : picobarn picobarn [en]
 • การออกเสียง : leptons leptons [en]
 • การออกเสียง : bosons bosons [en]