หมวดหมู่:

Stravinsky

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงStravinsky

  • การออกเสียง : feared feared [en]
  • การออกเสียง : L'Oiseau de feu L'Oiseau de feu [fr]
  • การออกเสียง : Les Noces Les Noces [fr]
  • การออกเสียง : Nick Shadow Nick Shadow [en]
  • การออกเสียง : Anne Trulove Anne Trulove [en]
  • การออกเสียง : The Rake's Progress The Rake's Progress [en]
  • การออกเสียง : Émile Spencer Émile Spencer [fr]