หมวดหมู่:

strait

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงstrait

  • การออกเสียง : Magellan Magellan [en]
  • การออกเสียง : English Channel English Channel [en]
  • การออกเสียง : Bosphorus Bridge Bosphorus Bridge [en]
  • การออกเสียง : Solent Solent [en]
  • การออกเสียง : Foveaux Foveaux [en]
  • การออกเสียง : Agate Passage Agate Passage [en]
  • บันทึกการออกเสียง : Minch Minch [sco] รอการออกเสียง