หมวดหมู่:

stove

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงstove

  • การออกเสียง : Piece Piece [en]
  • การออกเสียง : gasfornuis gasfornuis [nl]
  • การออกเสียง : latrobe latrobe [en]
  • การออกเสียง : do pieca do pieca [pl]
  • การออกเสียง : staved staved [en]
  • การออกเสียง : அடுப்பு {a-dup-pu} அடுப்பு {a-dup-pu} [ta]