หมวดหมู่:

storia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงstoria

 • การออกเสียง : say say [en]
 • การออกเสียง : Cleopatra Cleopatra [it]
 • การออกเสียง : Lucio Lucio [it]
 • การออกเสียง : Ottomani Ottomani [it]
 • การออกเสียง : erode erode [en]
 • การออกเสียง : omayyade omayyade [it]
 • การออกเสียง : selgiuchidi selgiuchidi [it]
 • การออกเสียง : Mitridate Mitridate [it]
 • การออกเสียง : Epiro Epiro [it]
 • การออกเสียง : Marco Emilio Lepido Marco Emilio Lepido [it]
 • การออกเสียง : Ittiti Ittiti [it]
 • การออกเสียง : satrapo satrapo [it]
 • การออกเสียง : Spedizione dei Mille Spedizione dei Mille [it]
 • การออกเสียง : Elio Aristide Elio Aristide [it]
 • การออกเสียง : diadochi diadochi [it]
 • การออกเสียง : Plutarco Plutarco [pt]
 • การออกเสียง : Pietro Strozzi Pietro Strozzi [it]
 • การออกเสียง : Origene Origene [it]
 • การออกเสียง : Erodoto Erodoto [it]
 • การออกเสียง : Assurbanipal Assurbanipal [it]
 • การออกเสียง : Antioco Antioco [it]
 • การออกเสียง : siniscalco siniscalco [it]
 • การออกเสียง : Polibio Polibio [it]
 • การออกเสียง : Bizantini Bizantini [it]
 • การออกเสียง : Teate Teate [la]
 • การออกเสียง : Tracia Tracia [es]
 • การออกเสียง : satrapia satrapia [ca]
 • การออกเสียง : Tebe Tebe [it]
 • การออกเสียง : Sancia Sancia [it]
 • การออกเสียง : Dionigi Dionigi [it]
 • การออกเสียง : Vercingetorige Vercingetorige [it]
 • การออกเสียง : médicis médicis [fr]
 • การออกเสียง : Liutprando Liutprando [it]
 • การออกเสียง : scitale scitale [it]
 • การออกเสียง : SS SS [de]
 • การออกเสียง : Equi Equi [it]
 • การออกเสียง : Dori Dori [ro]
 • การออกเสียง : Chio Chio [pt]
 • การออกเสียง : Gneo Pompeo Magno Gneo Pompeo Magno [it]
 • การออกเสียง : feziale feziale [it]
 • การออกเสียง : Bosforo Bosforo [it]
 • การออกเสียง : Magna Grecia Magna Grecia [it]
 • การออกเสียง : Micene Micene [it]
 • การออกเสียง : Eubea Eubea [it]
 • การออกเสียง : Guido d'Arezzo Guido d'Arezzo [it]
 • การออกเสียง : Argolide Argolide [it]
 • การออกเสียง : veio veio [it]
 • การออกเสียง : Calcide Calcide [it]
 • การออกเสียง : satrape satrape [fr]
 • การออกเสียง : Pergamo Pergamo [it]
 • การออกเสียง : Pilo Pilo [pt]
 • การออกเสียง : caldeo caldeo [it]
 • การออกเสียง : tolerantia tolerantia [ia]
 • การออกเสียง : Sabini Sabini [la]
 • การออกเสียง : Sanniti Sanniti [it]
 • การออกเสียง : nartece nartece [it]
 • การออกเสียง : Cadmo Cadmo [it]
 • การออกเสียง : zabra zabra [pt]
 • การออกเสียง : Ernici Ernici [it]
 • การออกเสียง : Lucio Cornelio Silla Lucio Cornelio Silla [it]
 • การออกเสียง : Muzio Scevola Muzio Scevola [it]
 • การออกเสียง : Tirinto Tirinto [it]
 • การออกเสียง : Rutuli Rutuli [it]
 • การออกเสียง : Etruschi Etruschi [it]
 • การออกเสียง : Orazio Coclite Orazio Coclite [it]
 • การออกเสียง : rodi rodi [it]
 • การออกเสียง : Ottaviano Augusto Ottaviano Augusto [it]
 • การออกเสียง : Farsalo Farsalo [it]
 • การออกเสียง : Biblia pauperum Biblia pauperum [la]
 • การออกเสียง : Costantinopoli Costantinopoli [it]
 • การออกเสียง : Assiri Assiri [it]
 • การออกเสียง : Savorgnan Savorgnan [it]
 • การออกเสียง : Lucani Lucani [it]
 • การออกเสียง : Valacchi Valacchi [it]
 • การออกเสียง : Ghibellini Ghibellini [it]
 • การออกเสียง : Lucio Vezio Lucio Vezio [it]
 • การออกเสียง : Marco Porcio Catone Marco Porcio Catone [it]
 • การออกเสียง : scabino scabino [it]
 • การออกเสียง : piduista piduista [it]
 • การออกเสียง : Strabone Strabone [it]
 • การออกเสียง : Delfi Delfi [it]
 • การออกเสียง : Adeleta Adeleta [it]
 • การออกเสียง : Uguccione della Faggiola Uguccione della Faggiola [it]
 • การออกเสียง : Celti Celti [it]
 • การออกเสียง : Erasmo da Narni Erasmo da Narni [it]
 • การออกเสียง : Giovenale Giovenale [it]
 • การออกเสียง : pidduista pidduista [it]
 • การออกเสียง : Catullo Catullo [it]
 • การออกเสียง : Marco Tullio Cicerone Marco Tullio Cicerone [it]
 • การออกเสียง : ecista ecista [it]
 • การออกเสียง : tabellionato tabellionato [it]
 • การออกเสียง : Tessaglia Tessaglia [it]
 • การออกเสียง : oracolo oracolo [it]
 • การออกเสียง : scabinato scabinato [it]
 • การออกเสียง : Giuseppe Maria Pancrazi Giuseppe Maria Pancrazi [it]
 • การออกเสียง : Svetonio Svetonio [it]
 • การออกเสียง : Marco Antonio Marco Antonio [it]
 • การออกเสียง : Selèucidi Selèucidi [it]
 • การออกเสียง : Safawidi Safawidi [it]
 • การออกเสียง : Taurini Taurini [it]