• การออกเสียงคำว่า coche coche [es]
 • การออกเสียงคำว่า Acheulean Acheulean [en]
 • การออกเสียงคำว่า outrepasser outrepasser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า boucharde boucharde [fr]
 • การออกเสียงคำว่า polissage éolien polissage éolien [fr]
 • การออกเสียงคำว่า polissage polissage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า lustre lustre [es]
 • การออกเสียงคำว่า livre de beurre livre de beurre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า lancette lancette [fr]
 • การออกเสียงคำว่า retouche par pression retouche par pression [fr]
 • การออกเสียงคำว่า recoupe recoupe [fr]
 • การออกเสียงคำว่า rasant rasant [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ravivage ravivage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า rebroussé rebroussé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า rebrousser rebrousser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า scalariforme scalariforme [fr]
 • การออกเสียงคำว่า punctiforme punctiforme [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Charavines Charavines [fr]
 • การออกเสียงคำว่า préforme préforme [fr]
 • การออกเสียงคำว่า poignard de Charavines poignard de Charavines [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pointe pédonculée pointe pédonculée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pointe tranchante pointe tranchante [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pointe perforante pointe perforante [fr]
 • การออกเสียงคำว่า plan de frappe plan de frappe [fr]
 • การออกเสียงคำว่า perçoir perçoir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า piquant trièdre piquant trièdre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า homo habilis homo habilis [fr]
 • การออกเสียงคำว่า homo neanderthalensis homo neanderthalensis [la]
 • การออกเสียงคำว่า inclusion inclusion [en]
 • การออกเสียงคำว่า homo erectus homo erectus [nl]