หมวดหมู่:

stomach

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงstomach

 • การออกเสียง : stomach stomach [en]
 • การออกเสียง : Magi Magi [en]
 • การออกเสียง : sisu sisu [fi]
 • การออกเสียง : venter venter [nl]
 • การออกเสียง : شکم شکم [fa]
 • การออกเสียง : linea alba linea alba [en]
 • การออกเสียง : tum tum [la]
 • การออกเสียง : gastroscopy gastroscopy [en]
 • การออกเสียง : reticulum reticulum [nl]
 • การออกเสียง : стомах стомах [bg]
 • การออกเสียง : villi villi [fi]
 • การออกเสียง : craw craw [en]
 • การออกเสียง : tripe tripe [en]
 • การออกเสียง : ciki ciki [hu]
 • การออกเสียง : পেট পেট [bn]
 • การออกเสียง : nadkwasota nadkwasota [pl]
 • การออกเสียง : bebech bebech [pl]
 • การออกเสียง : thezí thezí [lkt]
 • การออกเสียง : brzuszna brzuszna [pl]
 • การออกเสียง : eruct eruct [en]
 • การออกเสียง : בטן בטן [he]
 • การออกเสียง : z pustym brzuchem z pustym brzuchem [pl]
 • การออกเสียง : clapotement clapotement [fr]
 • การออกเสียง : matay matay [cr]
 • การออกเสียง : קיבה קיבה [he]
 • การออกเสียง : mammillated mammillated [en]
 • การออกเสียง : Menetrier's disease Menetrier's disease [en]
 • การออกเสียง : איצטומכה איצטומכה [he]
 • การออกเสียง : brenti brenti [sc]
 • การออกเสียง : myenteron myenteron [en]
 • การออกเสียง : kałdun kałdun [pl]
 • การออกเสียง : אסטומכה אסטומכה [he]
 • การออกเสียง : William Beaumont William Beaumont [en]
 • การออกเสียง : gastrotomy gastrotomy [en]
 • การออกเสียง : cardia cardia [it]
 • การออกเสียง : abdominus abdominus [en]
 • การออกเสียง : omasum omasum [en]
 • การออกเสียง : öpü öpü [haw]
 • การออกเสียง : بد ہضمی بد ہضمی [ur]
 • การออกเสียง : rumens rumens [en]
 • บันทึกการออกเสียง : brjuch brjuch [hsb] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : aqajak aqajak [kl] รอการออกเสียง