หมวดหมู่:

stolica

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงstolica

 • การออกเสียง : Warszawa Warszawa [pl]
 • การออกเสียง : Bruksela Bruksela [pl]
 • การออกเสียง : Tokio Tokio [de]
 • การออกเสียง : Wiedeń Wiedeń [pl]
 • การออกเสียง : stołeczne stołeczne [pl]
 • การออกเสียง : Sarajewo Sarajewo [de]
 • การออกเสียง : Kair Kair [pl]
 • การออกเสียง : oblężona oblężona [pl]
 • การออกเสียง : Mińsk Mińsk [pl]
 • การออกเสียง : Bukareszt Bukareszt [pl]
 • การออกเสียง : st. st. [pl]
 • การออกเสียง : Ateny Ateny [pl]
 • การออกเสียง : Waszyngton Waszyngton [pl]
 • การออกเสียง : holenderska holenderska [pl]
 • การออกเสียง : litewska litewska [pl]
 • การออกเสียง : Lizbona Lizbona [pl]
 • การออกเสียง : nieuległa nieuległa [pl]
 • การออกเสียง : Stambuł Stambuł [pl]
 • การออกเสียง : bohaterska bohaterska [pl]
 • การออกเสียง : Bratysława Bratysława [pl]
 • การออกเสียง : stołeczny stołeczny [pl]
 • การออกเสียง : opuszczanie opuszczanie [pl]
 • การออกเสียง : rzymskokatolicka rzymskokatolicka [pl]
 • การออกเสียง : Budapeszt Budapeszt [pl]
 • การออกเสียง : stolica Polski stolica Polski [pl]
 • การออกเสียง : Europejska Stolica Kultury Europejska Stolica Kultury [pl]