• การออกเสียงคำว่า Hallwylska Hallwylska [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Стокхолм Стокхолм [mk]
 • การออกเสียงคำว่า Frescati Frescati [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Stora Lappkärrsberget Stora Lappkärrsberget [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Lappkärrsberget Lappkärrsberget [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Centralbron Centralbron [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Kaptensgatan Kaptensgatan [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Mäster Samuelsgatan Mäster Samuelsgatan [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Tranebergsbron Tranebergsbron [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Bryggargatan Bryggargatan [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Tegeluddsbacken Tegeluddsbacken [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Viggbyholm Viggbyholm [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Skärgårdsbåt Skärgårdsbåt [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Kista (geogr plats) Kista (geogr plats) [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Trädgårdsgatan Trädgårdsgatan [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Byredo Byredo [en]
 • การออกเสียงคำว่า Tyresö Tyresö [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Trons Kapell Trons Kapell [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Kungliga Tekniska Högskolan Kungliga Tekniska Högskolan [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Djurgården Djurgården [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Hammarby Sjöstad Hammarby Sjöstad [sv]
 • การออกเสียงคำว่า haja haja [pt]
 • การออกเสียงคำว่า käka käka [sv]
 • การออกเสียงคำว่า grävaren grävaren [sv]
 • การออกเสียงคำว่า softa softa [sv]
 • การออกเสียงคำว่า tjacka tjacka [sv]
 • การออกเสียงคำว่า snacka snacka [sv]
 • การออกเสียงคำว่า böghög böghög [sv]
 • การออกเสียงคำว่า hångla hångla [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Fett Fett [de]