หมวดหมู่:

Steam

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSteam

 • การออกเสียง : Watt Watt [en]
 • การออกเสียง : ager ager [la]
 • การออกเสียง : Trevithick Trevithick [en]
 • การออกเสียง : James Watt James Watt [en]
 • การออกเสียง : Stephenson Stephenson [en]
 • การออกเสียง : Newcomen Newcomen [en]
 • การออกเสียง : Matthew Boulton Matthew Boulton [en]
 • การออกเสียง : Robert Fulton Robert Fulton [en]
 • การออกเสียง : Thomas Newcomen Thomas Newcomen [en]
 • การออกเสียง : vapur vapur [tr]
 • การออกเสียง : parami parami [pl]
 • การออกเสียง : קיטור קיטור [he]
 • การออกเสียง : parze parze [pl]