หมวดหมู่:

statement

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงstatement

 • การออกเสียง : declaration declaration [en]
 • การออกเสียง : axiom axiom [en]
 • การออกเสียง : generalization generalization [en]
 • การออกเสียง : 発言 発言 [ja]
 • การออกเสียง : generalisation generalisation [en]
 • การออกเสียง : conversely conversely [en]
 • การออกเสียง : niedwuznacznie niedwuznacznie [pl]
 • การออกเสียง : converse (adjective) converse (adjective) [en]
 • การออกเสียง : Jestem wolny Jestem wolny [pl]
 • การออกเสียง : oświadczenie oświadczenie [pl]
 • การออกเสียง : stwierdzenie stwierdzenie [pl]
 • การออกเสียง : البيان البيان [ar]
 • การออกเสียง : Chciałbym wynająć samochód Chciałbym wynająć samochód [pl]
 • การออกเสียง : vous avez un livre vous avez un livre [fr]
 • การออกเสียง : Zaraz wracam Zaraz wracam [pl]
 • การออกเสียง : بيانا بيانا [ar]
 • การออกเสียง : إفادة إفادة [ar]
 • การออกเสียง : Ja lubię słuchać rocka Ja lubię słuchać rocka [pl]
 • การออกเสียง : to nie prawda to nie prawda [pl]