หมวดหมู่:

stare

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงstare

 • การออกเสียง : star star [en]
 • การออกเสียง : Stare Miasto Stare Miasto [pl]
 • การออกเสียง : eyeball eyeball [en]
 • การออกเสียง : Ziemowit Ziemowit [pl]
 • การออกเสียง : graty graty [pl]
 • การออกเสียง : Załucze Stare Załucze Stare [pl]
 • การออกเสียง : starych starych [pl]
 • การออกเสียง : na stare lata na stare lata [pl]
 • การออกเสียง : pierwej pierwej [pl]
 • การออกเสียง : čumět čumět [cs]
 • การออกเสียง : wpatrywać się wpatrywać się [pl]
 • การออกเสียง : čučet čučet [cs]
 • การออกเสียง : starzyzna starzyzna [pl]
 • การออกเสียง : gapar gapar [sv]
 • การออกเสียง : przypatrywać się przypatrywać się [pl]
 • การออกเสียง : Mściwuj Mściwuj [pl]
 • การออกเสียง : ogniste ogniste [pl]
 • การออกเสียง : do Starego Miasta do Starego Miasta [pl]
 • การออกเสียง : patrzyły patrzyły [pl]
 • การออกเสียง : zamczech zamczech [pl]
 • การออกเสียง : starutkie starutkie [pl]
 • การออกเสียง : z ziemie z ziemie [pl]
 • การออกเสียง : wszej wszej [pl]
 • การออกเสียง : rusznicznej rusznicznej [pl]
 • การออกเสียง : drzewnianę drzewnianę [pl]
 • การออกเสียง : Szweciej Szweciej [pl]
 • การออกเสียง : szypy szypy [pl]
 • การออกเสียง : okrom okrom [pl]