หมวดหมู่:

Star Trek

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงStar Trek

 • การออกเสียง : borg borg [sv]
 • การออกเสียง : commander commander [en]
 • การออกเสียง : Spock Spock [en]
 • การออกเสียง : Klingon Klingon [en]
 • การออกเสียง : Nyota Uhura Nyota Uhura [en]
 • การออกเสียง : phaser phaser [en]
 • การออกเสียง : Leonard Simon Nimoy Leonard Simon Nimoy [en]
 • การออกเสียง : Lwaxana Troi Lwaxana Troi [en]
 • การออกเสียง : Qugh Qugh [tlh]
 • การออกเสียง : Leonard Nimoy Leonard Nimoy [en]
 • การออกเสียง : Romulan Romulan [en]
 • การออกเสียง : LeVar Burton LeVar Burton [en]
 • การออกเสียง : tlhIngan tlhIngan [tlh]
 • การออกเสียง : matlh matlh [tlh]
 • การออกเสียง : Zefram Cochrane Zefram Cochrane [en]
 • การออกเสียง : George Takei George Takei [en]
 • การออกเสียง : starfleet starfleet [en]
 • การออกเสียง : Klingonin Klingonin [de]
 • การออกเสียง : Garrett Wang Garrett Wang [en]
 • การออกเสียง : Majel Barrett-Roddenberry Majel Barrett-Roddenberry [en]
 • การออกเสียง : Ex astris scientia Ex astris scientia [la]
 • การออกเสียง : Marina Sirtis Marina Sirtis [en]
 • การออกเสียง : torgh torgh [tlh]
 • การออกเสียง : Bajor Bajor [en]
 • การออกเสียง : Hur'Iqngan Hur'Iqngan [tlh]
 • การออกเสียง : Jadzia Jadzia [pl]
 • การออกเสียง : romuluSngan romuluSngan [tlh]
 • การออกเสียง : nuralngan nuralngan [tlh]
 • การออกเสียง : yIrIDngan yIrIDngan [tlh]
 • การออกเสียง : qarDaSngan qarDaSngan [tlh]
 • การออกเสียง : subspace subspace [en]
 • การออกเสียง : Brent Spiner Brent Spiner [en]
 • การออกเสียง : Klingone Klingone [de]
 • การออกเสียง : quadrotriticale quadrotriticale [en]
 • การออกเสียง : Michael Dorn Michael Dorn [en]
 • การออกเสียง : Übersetzungsmatrix Übersetzungsmatrix [de]
 • การออกเสียง : qeng qeng [tlh]
 • การออกเสียง : rIymuSngan rIymuSngan [tlh]
 • การออกเสียง : vulqangan vulqangan [tlh]
 • การออกเสียง : lIghongan lIghongan [tlh]
 • การออกเสียง : qeylIS qeylIS [tlh]
 • การออกเสียง : Föderation Föderation [de]
 • การออกเสียง : USS Enterprise USS Enterprise [fr]
 • การออกเสียง : Cardassian Cardassian [en]
 • การออกเสียง : reghuluSngan reghuluSngan [tlh]
 • การออกเสียง : qor qor [tlh]
 • การออกเสียง : wo'rIv wo'rIv [tlh]
 • การออกเสียง : DenIbngan DenIbngan [tlh]
 • การออกเสียง : 'orghengan 'orghengan [tlh]
 • การออกเสียง : Kira Nerys Kira Nerys [en]
 • การออกเสียง : talarngan talarngan [tlh]
 • การออกเสียง : qolotlh qolotlh [tlh]
 • การออกเสียง : yuQjIjQa' yuQjIjQa' [tlh]
 • การออกเสียง : tera'ngan tera'ngan [tlh]
 • การออกเสียง : Bajoran Bajoran [en]
 • การออกเสียง : QaS QaS [tlh]
 • การออกเสียง : Gates McFadden Gates McFadden [en]
 • การออกเสียง : 'entepray' 'entepray' [tlh]
 • การออกเสียง : verengan verengan [tlh]
 • การออกเสียง : valQIS valQIS [tlh]
 • การออกเสียง : qoreQ qoreQ [tlh]
 • การออกเสียง : Trekkie Trekkie [en]
 • การออกเสียง : Vulkanier Vulkanier [de]
 • การออกเสียง : Vulkanierin Vulkanierin [de]
 • การออกเสียง : dilithium dilithium [en]
 • การออกเสียง : borgification borgification [en]
 • การออกเสียง : 星空奇遇記 星空奇遇記 [yue]