หมวดหมู่:

star

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงstar

 • การออกเสียง : sun
  sun [en]
 • การออกเสียง : Alphard
  Alphard [en]
 • การออกเสียง : castor
  castor [es]
 • การออกเสียง : Joanna Jędrzejczyk
  Joanna Jędrzejczyk [pl]
 • การออกเสียง : Rigel
  Rigel [es]
 • การออกเสียง : Altair
  Altair [es]
 • การออกเสียง : Vega
  Vega [es]
 • การออกเสียง : Cary Grant
  Cary Grant [en]
 • การออกเสียง : hvězda
  hvězda [cs]
 • การออกเสียง : vedette
  vedette [fr]
 • การออกเสียง : Arturo
  Arturo [it]
 • การออกเสียง : نجم
  نجم [ar]
 • การออกเสียง : Antares
  Antares [es]
 • การออกเสียง : Sao
  Sao [vi]
 • การออกเสียง : Aldebaran
  Aldebaran [en]
 • การออกเสียง : espiga
  espiga [es]
 • การออกเสียง : Candice Accola
  Candice Accola [en]
 • การออกเสียง : Tyrone Power
  Tyrone Power [en]
 • การออกเสียง : Spica
  Spica [en]
 • การออกเสียง : Reul
  Reul [gd]
 • การออกเสียง : yll
  yll [sq]
 • การออกเสียง : Tony Curtis
  Tony Curtis [en]
 • การออกเสียง : Fomalhaut
  Fomalhaut [en]
 • การออกเสียง : gwiazda
  gwiazda [pl]
 • การออกเสียง : Sirio
  Sirio [es]
 • การออกเสียง : αστέρι
  αστέρι [el]
 • การออกเสียง : Algol
  Algol [pt]
 • การออกเสียง : Star (Vogel)
  Star (Vogel) [de]
 • การออกเสียง : kloqowej
  kloqowej [mic]
 • การออกเสียง : Alfa Centauri
  Alfa Centauri [es]
 • การออกเสียง : Saiph
  Saiph [en]
 • การออกเสียง : periastron
  periastron [en]
 • การออกเสียง : ดาว
  ดาว [th]
 • การออกเสียง : kpakpando
  kpakpando [ig]
 • การออกเสียง : Αρκτούρος
  Αρκτούρος [el]
 • การออกเสียง : ýyldyz
  ýyldyz [tk]
 • การออกเสียง : Rigil Kentaurus
  Rigil Kentaurus [en]
 • การออกเสียง : Nagore Arrate
  Nagore Arrate [es]
 • การออกเสียง : sidus
  sidus [eo]
 • การออกเสียง : 恩雅
  恩雅 [zh]
 • การออกเสียง : お星様
  お星様 [ja]
 • การออกเสียง : Aldebarán
  Aldebarán [es]
 • การออกเสียง : Smoukahontas
  Smoukahontas [fi]
 • การออกเสียง : stêr
  stêr [nl]
 • การออกเสียง : Thuban
  Thuban [en]
 • การออกเสียง : Alpha Cygni
  Alpha Cygni [la]
 • การออกเสียง : Кэтрин Зета-Джонс
  Кэтрин Зета-Джонс [ru]
 • การออกเสียง : النجمة
  النجمة [ar]
 • การออกเสียง : estrelya
  estrelya [tl]
 • การออกเสียง : międzyplanetarny
  międzyplanetarny [pl]
 • การออกเสียง : Stürmerstar
  Stürmerstar [de]
 • การออกเสียง : sjter
  sjter [li]
 • การออกเสียง : Alfa Crucis
  Alfa Crucis [es]
 • การออกเสียง : Kolob
  Kolob [en]
 • การออกเสียง : Arktur
  Arktur [pl]
 • การออกเสียง : ئەستێره، هەسێره، هەساره
  ئەستێره، هەسێره، هەساره [ku]
 • การออกเสียง : 赤色矮星
  赤色矮星 [ja]
 • การออกเสียง : താരം
  താരം [ml]
 • บันทึกการออกเสียง : ստաղ ստաղ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : atâhk atâhk [cr] รอการออกเสียง