หมวดหมู่:

stad

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงstad

 • การออกเสียง : 's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch [nl]
 • การออกเสียง : sucre sucre [fr]
 • การออกเสียง : Leuven Leuven [nl]
 • การออกเสียง : Perm Perm [et]
 • การออกเสียง : Gorinchem Gorinchem [nl]
 • การออกเสียง : Venedig Venedig [de]
 • การออกเสียง : rom rom [cs]
 • การออกเสียง : stad stad [sv]
 • การออกเสียง : torse torse [fr]
 • การออกเสียง : Vällingby Vällingby [sv]
 • การออกเสียง : Bandhagen Bandhagen [sv]
 • การออกเสียง : Mazar-e-Sharif Mazar-e-Sharif [prs]
 • การออกเสียง : universitetsstad universitetsstad [sv]
 • การออกเสียง : Kanton = Guangzhou Kanton = Guangzhou [nl]
 • การออกเสียง : Ekenäs Ekenäs [sv]
 • การออกเสียง : Syrakusa Syrakusa [sv]
 • การออกเสียง : Byzantium & Byzantijns & Byzantijnen Byzantium & Byzantijns & Byzantijnen [nl]
 • การออกเสียง : Smeermaas Smeermaas [nl]
 • การออกเสียง : Timboektoe Timboektoe [nl]