หมวดหมู่:

Sprachen

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSprachen

 • การออกเสียง : chinesisch chinesisch [de]
 • การออกเสียง : russisch russisch [de]
 • การออกเสียง : Nepali Nepali [de]
 • การออกเสียง : französisch französisch [de]
 • การออกเสียง : Niederländisch Niederländisch [de]
 • การออกเสียง : Toki Pona Toki Pona [x-tp]
 • การออกเสียง : spanisch spanisch [de]
 • การออกเสียง : Ojibwe Ojibwe [oj]
 • การออกเสียง : Italienisch Italienisch [de]
 • การออกเสียง : Arabisch Arabisch [de]
 • การออกเสียง : tschechisch tschechisch [de]
 • การออกเสียง : Türkisch Türkisch [de]
 • การออกเสียง : portugiesisch portugiesisch [de]
 • การออกเสียง : Koreanisch Koreanisch [de]
 • การออกเสียง : bengali bengali [en]
 • การออกเสียง : jiddisch jiddisch [sv]
 • การออกเสียง : Quenya Quenya [de]
 • การออกเสียง : Jakutisch Jakutisch [de]
 • การออกเสียง : Armenisch Armenisch [de]
 • การออกเสียง : Indonesisch Indonesisch [de]
 • การออกเสียง : Gotisch Gotisch [de]
 • การออกเสียง : संस्कृतम् संस्कृतम् [sa]
 • การออกเสียง : Kurdisch Kurdisch [de]
 • การออกเสียง : schwedisch schwedisch [de]
 • การออกเสียง : maithili maithili [de]
 • การออกเสียง : Saami Saami [de]
 • การออกเสียง : serbisch serbisch [de]
 • การออกเสียง : Schweizerdeutsch Schweizerdeutsch [de]
 • การออกเสียง : Sindarin Sindarin [de]
 • การออกเสียง : japanisch japanisch [de]
 • การออกเสียง : Georgisch Georgisch [de]
 • การออกเสียง : Lettisch Lettisch [de]
 • การออกเสียง : Estnisch Estnisch [de]
 • การออกเสียง : Luxemburgisch Luxemburgisch [de]
 • การออกเสียง : Althochdeutsch Althochdeutsch [de]
 • การออกเสียง : Litauisch Litauisch [de]
 • การออกเสียง : tamazight tamazight [de]
 • การออกเสียง : Abchasisch Abchasisch [de]
 • การออกเสียง : Katalanisch Katalanisch [de]
 • การออกเสียง : vietnamesisch vietnamesisch [de]
 • การออกเสียง : Grönländisch Grönländisch [de]
 • การออกเสียง : Friesisch Friesisch [de]
 • การออกเสียง : Slowakisch Slowakisch [de]
 • การออกเสียง : Irisch Irisch [de]
 • การออกเสียง : ungarisch ungarisch [de]
 • การออกเสียง : Tatarisch Tatarisch [de]
 • การออกเสียง : Rätoromanisch Rätoromanisch [de]
 • การออกเสียง : anglophilie anglophilie [fr]
 • การออกเสียง : Ukrainisch Ukrainisch [de]
 • การออกเสียง : Lateinisch Lateinisch [de]
 • การออกเสียง : Walisisch Walisisch [de]
 • การออกเสียง : Guugu Yimidhirr Guugu Yimidhirr [de]
 • การออกเสียง : finnisch finnisch [de]
 • การออกเสียง : Hawaiianisch Hawaiianisch [de]
 • การออกเสียง : serbokroatisch serbokroatisch [de]
 • การออกเสียง : Birmanisch Birmanisch [de]
 • การออกเสียง : Awarisch Awarisch [de]
 • การออกเสียง : Jukagirisch Jukagirisch [de]
 • การออกเสียง : Flämisch Flämisch [de]
 • การออกเสียง : Plattdeutsch Plattdeutsch [de]
 • การออกเสียง : Lojban Lojban [de]
 • การออกเสียง : Yi Yi [de]
 • การออกเสียง : Hebräisch Hebräisch [de]
 • การออกเสียง : Deutsche Gebärdensprache Deutsche Gebärdensprache [de]
 • การออกเสียง : Santali Santali [de]
 • การออกเสียง : Niedersorbisch Niedersorbisch [de]
 • การออกเสียง : Slowenisch Slowenisch [de]
 • การออกเสียง : Persisch Persisch [de]
 • การออกเสียง : Tschetschenisch Tschetschenisch [de]
 • การออกเสียง : Ubychisch Ubychisch [de]
 • การออกเสียง : British Sign Language British Sign Language [en]
 • การออกเสียง : Obersorbisch Obersorbisch [de]
 • การออกเสียง : Norwegisch Norwegisch [de]
 • การออกเสียง : kroatisch kroatisch [de]
 • การออกเสียง : Kâte Kâte [de]
 • การออกเสียง : Belharisch Belharisch [de]
 • การออกเสียง : Yup'ik Yup'ik [de]
 • การออกเสียง : dänisch dänisch [de]
 • การออกเสียง : Ladinisch Ladinisch [de]
 • การออกเสียง : Mittelhochdeutsch Mittelhochdeutsch [de]
 • การออกเสียง : Isländisch Isländisch [de]
 • การออกเสียง : Bhojpuri Bhojpuri [de]
 • การออกเสียง : Amharisch Amharisch [de]
 • การออกเสียง : Karatschai-Balkarisch Karatschai-Balkarisch [de]
 • การออกเสียง : Tiwi Tiwi [de]
 • การออกเสียง : sumerisch sumerisch [de]
 • การออกเสียง : mittelägyptisch mittelägyptisch [de]
 • การออกเสียง : Slovio Slovio [de]
 • การออกเสียง : Bosnisch Bosnisch [de]
 • การออกเสียง : Djamindjung Djamindjung [de]
 • การออกเสียง : Kabardinisch Kabardinisch [de]
 • การออกเสียง : bulgarisch bulgarisch [de]
 • การออกเสียง : Tibetisch Tibetisch [de]
 • การออกเสียง : Altenglisch Altenglisch [de]
 • การออกเสียง : Maltesisch Maltesisch [de]
 • การออกเสียง : Yurok Yurok [de]
 • การออกเสียง : rumänisch rumänisch [de]
 • การออกเสียง : Ketisch Ketisch [de]
 • การออกเสียง : Altgriechisch Altgriechisch [de]
 • การออกเสียง : Malaiisch Malaiisch [de]