หมวดหมู่:

sponger

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsponger

  • การออกเสียง : leech leech [en]