หมวดหมู่:

spity

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงspity

  • การออกเสียง : najebany najebany [pl]
  • การออกเสียง : ululany ululany [pl]
  • การออกเสียง : schlany schlany [pl]
  • การออกเสียง : naćpany naćpany [pl]