หมวดหมู่:

spinning

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงspinning

 • การออกเสียง : yarn yarn [en]
 • การออกเสียง : mule mule [en]
 • การออกเสียง : shuttle shuttle [en]
 • การออกเสียง : loom loom [en]
 • การออกเสียง : worsted worsted [en]
 • การออกเสียง : Arkwright Arkwright [en]
 • การออกเสียง : slub slub [en]
 • การออกเสียง : shoddy shoddy [en]
 • การออกเสียง : weft weft [en]
 • การออกเสียง : warp warp [en]
 • การออกเสียง : sliver sliver [en]
 • การออกเสียง : bobbin bobbin [en]
 • การออกเสียง : scutch scutch [en]
 • การออกเสียง : Richard Arkwright Richard Arkwright [en]
 • การออกเสียง : spun spun [en]
 • การออกเสียง : spindle spindle [en]
 • การออกเสียง : Scroop Scroop [en]
 • การออกเสียง : carder carder [fr]
 • การออกเสียง : ریسندگی ریسندگی [fa]
 • การออกเสียง : treadle treadle [en]
 • การออกเสียง : carding carding [en]
 • การออกเสียง : Penspinning Penspinning [ja]
 • การออกเสียง : tochras tochras [ga]