หมวดหมู่:

Sparta

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSparta

 • การออกเสียง : Λυκοῦργος Λυκοῦργος [grc]
 • การออกเสียง : spartańscy spartańscy [pl]
 • การออกเสียง : Helots Helots [en]
 • การออกเสียง : Ephor Ephor [grc]
 • การออกเสียง : spartańskie spartańskie [pl]
 • การออกเสียง : helota helota [pl]
 • การออกเสียง : Ευρυκλής Ευρυκλής [el]
 • การออกเสียง : Λύσανδρος Λύσανδρος [grc]
 • การออกเสียง : Ευριβιάδης Ευριβιάδης [el]
 • การออกเสียง : spartakiada spartakiada [pl]
 • การออกเสียง : ἀγωγή ἀγωγή [grc]
 • การออกเสียง : laconism laconism [ro]
 • การออกเสียง : Archidamus Archidamus [en]
 • การออกเสียง : Σπάρτη Σπάρτη [grc]
 • การออกเสียง : spartański spartański [pl]
 • การออกเสียง : Spartans Spartans [en]
 • การออกเสียง : w Sparcie - wsparcie w Sparcie - wsparcie [pl]
 • การออกเสียง : Laconophilia Laconophilia [en]
 • บันทึกการออกเสียง : rhetra rhetra [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Lakedaimon Lakedaimon [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Helotism Helotism [en] รอการออกเสียง