หมวดหมู่:

sound

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsound

 • การออกเสียง : quiet quiet [en]
 • การออกเสียง : cough cough [en]
 • การออกเสียง : volume volume [en]
 • การออกเสียง : burp burp [en]
 • การออกเสียง : clap clap [en]
 • การออกเสียง : diphthong diphthong [en]
 • การออกเสียง : rhythms rhythms [en]
 • การออกเสียง : mellifluous mellifluous [en]
 • การออกเสียง : ha ha [sv]
 • การออกเสียง : hiccup hiccup [en]
 • การออกเสียง : loud loud [en]
 • การออกเสียง : Sennheiser Sennheiser [de]
 • การออกเสียง : hullabaloo hullabaloo [en]
 • การออกเสียง : gong gong [en]
 • การออกเสียง : flip-flop flip-flop [en]
 • การออกเสียง : tintinnabulation tintinnabulation [en]
 • การออกเสียง : stereo stereo [en]
 • การออกเสียง : mikrofon mikrofon [de]
 • การออกเสียง : hmm hmm [en]
 • การออกเสียง : bleat bleat [en]
 • การออกเสียง : hiccough hiccough [en]
 • การออกเสียง : sonar sonar [en]
 • การออกเสียง : chirp chirp [en]
 • การออกเสียง : White Noise White Noise [en]
 • การออกเสียง : tintinnabulate tintinnabulate [en]
 • การออกเสียง : hissed hissed [en]
 • การออกเสียง : tweet tweet [en]
 • การออกเสียง : whoosh whoosh [en]
 • การออกเสียง : tremolo tremolo [it]
 • การออกเสียง : amplificador amplificador [pt]
 • การออกเสียง : undertone undertone [en]
 • การออกเสียง : footfall footfall [en]
 • การออกเสียง : hurrah hurrah [en]
 • การออกเสียง : hibiki hibiki [ja]
 • การออกเสียง : alveolar trill alveolar trill [en]
 • การออกเสียง : rhythmically rhythmically [en]
 • การออกเสียง : phaser phaser [en]
 • การออกเสียง : subpharyngeal subpharyngeal [en]
 • การออกเสียง : sonography sonography [en]
 • การออกเสียง : chirrup chirrup [en]
 • การออกเสียง : clic clic [es]
 • การออกเสียง : haw haw [en]
 • การออกเสียง : points points [en]
 • การออกเสียง : swish swish [en]
 • การออกเสียง : tweeted tweeted [en]
 • การออกเสียง : howl howl [en]
 • การออกเสียง : inaudible inaudible [en]
 • การออกเสียง : dźwięk dźwięk [pl]
 • การออกเสียง : hissing hissing [en]
 • การออกเสียง : bonk bonk [en]
 • การออกเสียง : bić bić [pl]
 • การออกเสียง : amplifier amplifier [en]
 • การออกเสียง : הֶגֶה, הגה הֶגֶה, הגה [he]
 • การออกเสียง : squawk squawk [en]
 • การออกเสียง : boink boink [en]
 • การออกเสียง : rhythmic rhythmic [en]
 • การออกเสียง : euphonious euphonious [en]
 • การออกเสียง : squeaky squeaky [en]
 • การออกเสียง : tush tush [en]
 • การออกเสียง : Soundbooth Soundbooth [en]
 • การออกเสียง : post-production post-production [en]
 • การออกเสียง : meep meep [en]
 • การออกเสียง : neighs neighs [en]
 • การออกเสียง : chirruping chirruping [en]
 • การออกเสียง : brzmiące brzmiące [pl]
 • การออกเสียง : sonner sonner [fr]
 • การออกเสียง : intone intone [en]
 • การออกเสียง : Peng Peng [sv]
 • การออกเสียง : dźwięczeć dźwięczeć [pl]
 • การออกเสียง : amplify amplify [en]
 • การออกเสียง : lûd lûd [fy]
 • การออกเสียง : velopharyngeal velopharyngeal [en]
 • การออกเสียง : oto (音) oto (音) [ja]
 • การออกเสียง : おと おと [ja]
 • การออกเสียง : brzmi brzmi [pl]
 • การออกเสียง : purling purling [en]
 • การออกเสียง : 回荡 回荡 [zh]
 • การออกเสียง : tunog tunog [tl]
 • การออกเสียง : przydźwięk przydźwięk [pl]
 • การออกเสียง : piach piach [pl]
 • การออกเสียง : hisses hisses [en]
 • การออกเสียง : zisch zisch [de]
 • การออกเสียง : beep beep [en]
 • การออกเสียง : دنگ دنگ دنگ دنگ [fa]
 • การออกเสียง : ligyrophobia ligyrophobia [en]
 • การออกเสียง : creaking creaking [en]
 • การออกเสียง : BBC Radiophonic Workshop BBC Radiophonic Workshop [en]
 • การออกเสียง : dźwiękowiec dźwiękowiec [pl]
 • การออกเสียง : Scroop Scroop [en]
 • การออกเสียง : kalama kalama [x-tp]
 • การออกเสียง : ɛ̃ ɛ̃ [fr]
 • การออกเสียง : coo coo [en]
 • การออกเสียง : mellifluent mellifluent [en]
 • การออกเสียง : mytacism mytacism [en]
 • การออกเสียง : búgás búgás [hu]
 • การออกเสียง : stemmeskifte stemmeskifte [no]
 • การออกเสียง : supersonic supersonic [en]
 • การออกเสียง : concent concent [en]
 • การออกเสียง : beeping beeping [en]
 • การออกเสียง : glaumur glaumur [is]