หมวดหมู่:

solar system

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsolar system

 • การออกเสียง : Uranus Uranus [en]
 • การออกเสียง : io io [it]
 • การออกเสียง : Ganymede Ganymede [en]
 • การออกเสียง : Milky Way Milky Way [en]
 • การออกเสียง : Kuiper belt Kuiper belt [en]
 • การออกเสียง : astrogeology astrogeology [en]
 • การออกเสียง : Makemake Makemake [it]
 • การออกเสียง : Stickney crater Stickney crater [en]
 • การออกเสียง : sunsistemo sunsistemo [eo]
 • การออกเสียง : heliofizyka heliofizyka [pl]
 • การออกเสียง : heliosheath heliosheath [en]
 • การออกเสียง : Układ Słoneczny Układ Słoneczny [pl]
 • การออกเสียง : نظام شمسی نظام شمسی [ur]